L’objectiu, entre d’altres, és reforçar la seguretat jurídica dels prestadors i destinataris del servei

El Govern impulsarà una consulta pública per millorar la gestió de l’abastament d’aigua en alta des de la xarxa d’abastament Ter-Llobregat després que la Generalitat recuperés la gestió del servei un cop anul·lada la concessió d’Acciona.

Segons el Govern, l’objectiu és reflectir, definir i articular el servei de competència de la Generalitat d’acord amb les tres tipologies diferents d’infraestructures: les instal·lacions de titularitat del Govern i que explota ATLL, les que estan gestionades per operadors per encàrrec de la Generalitat, per exemple les de Taigua, i les que no són titularitat del Govern però hi estan vinculades i a reversió, com en el cas d’Aigües de Barcelona. El reglament reforçarà la seguretat jurídica i inclourà la definició de prestadors i destinataris del servei, a més de millorar la definició dels àmbits d’intervenció de les diferents administracions.

L’abastament d’aigua potable en alta comprèn les etapes de captació, producció i subministrament d’aigua a més d’una població i és un servei de competència local, excepte si el servei es presta mitjançant el conjunt d’instal·lacions de la xarxa ATLL, ja que aleshores depèn de la Generalitat.

La consulta pública recollirà propostes per elaborar un reglament a tot l’àmbit del servei relatiu a les instal·lacions que integren la xarxa d’abastament del sistema Ter-Llobregat.

Mentrestant, la Generalitat i Acciona, que finalment va entregar les claus de les instal·lacions de l’empresa a principis d’any en compliment d’una sentència del Suprem i després de presentar diverses mesures cautelars davant el TSJC, mantenen un conflicte obert sobre la xifra per liquidar el contracte.

La darrera oferta del Govern és de 53,8 MEUR, que l’empresa considera insuficient ja que reclama 305 milions d’euros per les quantitats no amortitzades del cànon satisfet i el volum de les inversions no amortitzades i 769 milions més per danys i perjudicis.

Font: ACN

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here