El concurs neix de la voluntat de continuar amb la transparència i participació per a la transformació de l’espai allibertat pel soterrament del ferrocarril. Té com objectiu assolir propostes urbanes per a la definició de l’espai alliberat per les vies un cop se soterrin

El concurs queda obert a qualsevol persona física o jurídica, espanyola o estrangera que compleixi els requisits establerts.És necessari constituir un equip multi disciplinar, que contempli un nombre mínim de 5 perfils professionals: urbanistes, paisatgistes, juristes, entre d’altres.

Fases del concurs

El concurs constarà de 3 fases:

La primera fase, correspon a la fase d’inscripció. Aquesta es vehicula a través de dues modalitats. La primera, està destinada a participants de reconeguda i acreditada experiència. La segona modalitat es preveu per a participants amb menys experiència però que presenten, en aquesta primera fase, una proposta prèvia d’alta qualitat.

El jurat seleccionarà un mínim de 5 i màxim de 10 concursants d’entre ambdues modalitats i aquestes passaran a la segona fase del concurs. Els participants seleccionats per a la segona fase rebran una prima de participació.

Durant la segona fase del concurs, els participants hauran de desenvolupar propostes urbanes amb un alt nivell de detall. La documentació es lliurarà de forma anònima i es presentarà sota un lema. El jurat seleccionarà les tres millors propostes finalistes i aquestes passaran a la tercera fase.

A la tercera fase, les tres millors propostes a criteri del jurat, seran exposades públicament i sotmeses a una consulta ciutadana per als majors de 16 anys empadronats a Sant Feliu. Del resultat d’aquesta votació ciutadana esdevindrà la proposta guanyadora. 

Jurat

El jurat d’experts, que valorarà inicialment les candidatures al concurs, estarà format per 9 membres tècnics. Seran professionals amb formació i experiència urbanística i aportaran visions complementàries de l’espai objecte de concurs, tant des d’una escala municipal, com metropolitana i territorial. Hi haurà també un membre amb veu però sense vot.

Dates

La data de d’inscripció s’estableix en l’anunci de la publicació de les bases durant el mes d’abril de 2019. També es preveu que la consulta ciutadana s’efectuï durant el mes de novembre de 2019. La publicació del resultat del concurs es preveu abans de final d’any.

Pots consultar tota la informació al perfil del contractant del web municipal. 

Font: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here