Avui, 25 de juny del 2019, l’AMB ha posat en marxa el seu protocol d’actuació per als episodis ambientals d’elevada contaminació atmosfèrica, en la seva fase d’avís preventiu de PM10, a causa de la coincidència de tres factors: la situació climàtica adversa, l’ús de productes pirotècnics durant la revetlla de Sant Joan, i una intrusió de pols d’origen africà

El Vicepresident de medi Ambient, Eloi Badia, i el Vicepresident de Mobilitat i Transport, Antoni Poveda, han enviat a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l’activació de les mesures previstes en el protocol que es va aprovar al gener de 2017, i revisat posteriorment, animant-los a prendre mesures per conscienciar a la ciutadania d’actuar per reduir la contaminació.

La fase d’Avís Preventiu es posa en marxa quan més d’una estació de la XVPCA a l’àrea metropolitana supera el valor de 50 μg/m³ diaris de PM en més d’una estació i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. En aquet cas, els nivells es superen en 5 estacions de la XVPCA.

En aquest sentit, l’AMB notifica la situació i el nivell d’avís i ofereix consells i recomanacions a la ciutadania, a les empreses i als ajuntaments metropolitans:

• En l’àmbit de les obres, es recomana:

o Incrementar la freqüència d’aplicació de reg (amb aigua freàtica o reutilitzada, sempre que sigui possible) i neteja en l’àmbit de l’obra

o Minimitzar els desplaçaments de vehicles i maquinària

o Assegurar que els vehicles i material d’obra que puguin generar pols estiguin correctament tapats amb lones protectores

o Reduir el transport de matèries primeres i/o mercaderies

o Aturar els treballs de moviment de terres i dels enderrocs (incloent les operacions de descàrrega de material d’obra o equivalent)

• En l’àmbit de les indústries que tinguin focus emissors a l’atmosfera, es recomana:

o L’AMB insta a les empreses públiques i concessionàries a posar en marxa les mesures descrites als Plans d’acció individuals per a la fase d’avís preventiu.

o En cas de no tenir-los, s’apliquen les mesures definides per a la indústria al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir.

• En l’àmbit de la climatització, es recomana:

o Regular la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.

o Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa… evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

• En l’àmbit de la mobilitat es recomana:

o Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

o Utilitzar el transport públic.

o Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…)

o Utilitzar el cotxe compartit

o Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.)

o En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

L’AMB RECORDA QUE EN CASOS DE CONTAMINACIÓ PER PARTÍCULES (PM) NO ES RESTRIGEIX LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES A LA ZONA BAIXES EMISSIONS RONDES DE BARCELONA (ZBE RONDES BCN). AQUESTA MESURA NOMÉS S’ACTIVA EN CAS D’EPISODI DE CONTAMINACIÓ PER DIÒXID DE NITROGEN (NO2).

Alertes gratuïtes al mòbil en cas d’alerta ambiental

A més, l’AMB ofereix a la seva web un visor que permet consultar l’evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant inscripció a la web, es podrà accedir a un servei gratuït d’alertes per alta contaminació en l’àmbit metropolità.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here