Avui, 28 de juny de 2018, l’AMB ha posat en marxa el seu protocol d’actuació per als episodis ambientals d’elevada contaminació atmosfèrica, en la seva fase d’avís preventiu de diòxid de nitrogen (NO2), un dels contaminants més nocius per a la salut de les persones i del qual se superen en algunes ocasions els límits establerts per la Unió Europea i l’OMS. Així mateix, es manté l’avís preventiu de PM10 activat el dimecres 26 de juny.

El Vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, i el Vicepresident de Medi Ambient de l’AMB, Eloi Badia, han enviat a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l’activació de les mesures previstes en el protocol que es va aprovar el gener de 2017, animant-los a prendre mesures per conscienciar a la ciutadania d’actuar per reduir la contaminació.

La fase d’Avís Preventiu es posa en marxa quan més d’una estació de la XVPCA a l’àrea metropolitana supera el valor de 160 μg/m³ de diòxid de nitrogen (NO2) en més d’una estació, i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. En aquest cas, els nivells d’NO2 es superen en 3 estacions de la XVPCA.

En aquesta fase, l’AMB endega una campanya de comunicació i sensibilització que s’intensificarà en funció de la fase. En aquest sentit, l’AMB notifica la situació i el nivell d’avís i ofereix consells i recomanacions a la ciutadania, ajuntaments i empreses:

En l’àmbit de la mobilitat, recomana:

· Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

· Utilitzar el transport públic.

· Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…)

· Utilitzar el cotxe compartit

· Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.)

· En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes

L’AMB du a terme les següents mesures en les obres públiques, i les recomana als ajuntaments:

· Evitar la producció i aplicació d’asfalt i d’activitats pulverulentes

· Minimitzar els desplaçaments dels vehicles i maquinària de les obres, així com el temps que estan en funcionament

En el cas de les indústries que tinguin focus emissors a l’atmosfera, recomana:

· A les empreses públiques i concessionàries de l’AMB, posar en marxa les mesures descrites als plans d’acció individuals per a la fase d’avís preventiu.

· Als ajuntaments, en les activitats del seu municipi, instar la posada en marxa de les mesures descrites als plans d’acció individuals per a la fase d’avís preventiu.

· En cas de no disposar-ne, aplicar la mesura definida per a la indústria al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir.

Si segueix incrementant la pol·lució i s’arriba a episodi de contaminació

Des de l’AMB es recorda l’establiment de la zona de baixes emissions (ZBE) àmbit Rondes de Barcelona. Des del passat 1 de desembre del 2017, en situació d’episodi de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2), no podran circular dins de la ZBE àmbit Rondes de Barcelona els turismes sense etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B) i les furgonetes anteriors a Euro. A partir del desembre d’aquest any 2018 tampoc podran circular les motocicletes i ciclomotors sense etiqueta ambiental de la DGT.

En un futur, s’afegiran a les restriccions els autocars, els autobusos i les furgonetes Euro 1, Euro 2 i Euro 3, que inicialment estaran exempts de la mesura. Els vehicles d’emergències, vehicles de persones amb mobilitat reduïda i serveis essencials hi podran circular sempre, independentment de la seva etiqueta de la DGT.

Aquestes restriccions de trànsit s’estableixen entre les 7.00 h i les 20.00 h els dies laborables des de l’endemà de la declaració fins al dia de declaració de final d’episodi. Per tant, mentre duri l’episodi, els vehicles esmentats només podran circular en la franja horària compresa entre les 20.00 h i les 6.59 h dels dies laborables i tots els caps de setmana i festius.

Durant els episodis de contaminació, el transport públic oferirà la màxima capacitat operativa: s’augmentarà l’oferta de metro, bus, tramvia, Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies, especialment en les hores punta mentre duri l’episodi, i entrarà en funcionament el títol ambiental T-Aire.

Alertes gratuïtes al mòbil en cas d’alerta ambiental

A més, l’AMB ofereix a la seva web un visor que permet consultar l’evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant inscripció a la web, es podrà accedir a un servei gratuït d’alertes per alta contaminació en l’àmbit metropolità: http://www.amb.cat/web/mobilitat/mobilitat-sostenible/contaminacio-atmosferica/informacio-i-avisos

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here