La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament d’Esparreguera el Projecte bàsic i executiu i l’Estudi de seguretat i salut de la rehabilitació de la coberta de l’edifici de l’Hospital Vell d’Esparreguera

Es tracta d’un conjunt arquitectònic amb valors des dels punts de vista històric, arqueològic, arquitectònic, ambiental i paisatgístic, alhora que és testimoni històric i de memòria col·lectiva de la població.

L’objecte del projecte, realitzat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), és rehabilitar i restaurar el sistema estructural i constructiu de la coberta, com a primera fase d’intervenció programada en el Pla Director de l’edifici aprovat per l’Ajuntament d’Esparreguera.

El projecte, que té en compte els criteris de manteniment del sistema estructural, constructiu i material d’una determinada època, vol garantir la impermeabilització i l’aïllament de l’edifici amb la conseqüent protecció i conservació. El projecte preveu un import d’obres de 344.860 euros.

L’Hospital Vell és un edifici industrial barroc del 1780, segurament bastit sobre les restes de l’antiga fàbrica Rení, d’origen medieval, que contenia un molí que es nodria de les aigües subterrànies del lloc.

Es tracta d’un conjunt arquitectònic amb valors des dels punts de vista històric, arqueològic, arquitectònic, ambiental i paisatgístic, alhora que és testimoni històric i de memòria col·lectiva de la població. L’actual edifici coincideix amb el procés d’industrialització del municipi, vinculat, en primer lloc, a la industria de draps, posteriorment a l’adobament de pells i, finalment, al negoci fabril de la colònia Sedó, que l’adquirí al 1922.

Font: Diputació de Barcelona

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here