S’incrementen els nivells de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10) i es passa d’avís preventiu a episodi, mantenint-se també l’avís preventiu de contaminació per NO2

Ahir, dilluns 1 de juliol del 2019, es van tornar a incrementar els nivells de contaminació atmosfèrica per partícules (PM10), i es va passar d’avís preventiu a episodi de contaminació, a causa de la mateixa intrusió de pols africana i la situació climàtica adversa que es va anunciar el passat 25 de juny.

En aquest sentit, l’AMB segueix amb l’activació del seu protocol d’actuació per als episodis ambientals d’elevada contaminació atmosfèrica. De la mateixa manera, es manté l’avís preventiu de diòxid de nitrogen (NO2), declarat, al seu torn, el dia 28 de juny.

El vicepresident de Medi Ambient, Eloi Badia, i el Vicepresident de Mobilitat i Transport, Antoni Poveda, han tornat a enviar a tots els ajuntaments metropolitans la comunicació de l’activació de les mesures previstes en el protocol de l’AMB, animant-los a prendre mesures per conscienciar a la ciutadania d’actuar per reduir la contaminació.

Fins ahir, es mantenia la Fase d’Avís preventiu per partícules, que es posa en marxa quan més d’una estació de la XVPCA a l’àrea metropolitana supera el valor de 50 μg/m³ diaris de PM en més d’una estació i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. En aquesta ocasió, el dia 25 de juny els nivells es superaven en 5 estacions de la XVPCA.

Ahir, 1 de juliol, es va activar la fase d’Episodi de Contaminació perquè la mitjana diària dels nivells de PM durant més de 3 dies han estat superiors al valor de 50 μg/m³ diaris de PM en més d’una estació i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. Avui es podria superar el valor diari de 50 μg/m3, donat que es preveu que la intrusió de pols africana persistirà i les condicions de dispersió no milloraran significativament.

En aquest sentit, l’AMB emprèn mesures en les seves obres, activitats i en educació ambiental i notifica la situació oferint consells i recomanacions a la ciutadania, empreses i ajuntaments metropolitans:

· En l’àmbit de les obres, es recomana, en la mesura del possible:

o Aturar les activitats pulverulentes de les obres

o En cas d’obres de enderroc o de moviment de terres, tapar correctament mitjançant lones protectores els vehicles i material d’obra que puguin generar pols

o Incrementar d’aplicació de les mesures obligatòries de reg de 2:00 a 4:00 h (freàtica o reutilitzable sempre que sigui possible) i netejar en l’àmbit de les obres.

· Pel que fa a les activitats econòmiques industrials que tinguin focus emissors a l’atmosfera, es recomana:

o Posar en marxa les mesures descrites als Plans d’acció individuals per a la fase d’episodi per PM10 i mantenir les mesures activades divendres per a la fase d’avís preventiu per NO2.

o En cas de no tenir-los, s’apliquen les mesures definides per a la indústria al Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir.

o Incrementar el control de les activitats industrials.

· En l’àmbit de la mobilitat, es recomana:

o Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

o Utilitzar el transport públic.

o Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…)

o Utilitzar el cotxe compartit

o Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.)

o En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

· En l’àmbit de la climatització, es recomana:

o Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.

L’AMB RECORDA QUE EN CASOS DE CONTAMINACIÓ PER PARTÍCULES (PM) NO ES RESTRIGEIX LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES A LA ZONA BAIXES EMISSIONS RONDES DE BARCELONA (ZBE RONDES BCN). AQUESTA MESURA NOMÈS S’ACTIVA EN CAS D’EPISODI DE CONTAMINACIÓ PER DIÒXID DE NITROGEN (NO2).

Alertes gratuïtes al mòbil en cas d’alerta ambiental

A més, l’AMB ofereix a la seva web un visor que permet consultar l’evolució dels darrers dies de contaminació atmosfèrica als seus municipis. Alhora, mitjançant inscripció a la web, es podrà accedir a un servei gratuït d’alertes per alta contaminació en l’àmbit metropolità: http://www.amb.cat/web/mobilitat/mobilitat-sostenible/contaminacio-atmosferica/informacio-i-avisos

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here