Durant el segon trimestre de 2019 s’ocupen el 73% de les places hoteleres ofertes en els hotels de la comarca. Respecte el segon trimestre de 2018 creix l’ocupació (+3pp). El Baix Llobregat registra la major ocupació de les comarques de l’entorn de Barcelona. Juny, és el millor mes d’ocupació d’aquest trimestre.

L’ocupació prevista pel tercer trimestre de 2019 és lleugerament inferior a la registrada aquest trimestre (69%). La valoració respecte a la marxa del negoci i l’ocupació és positiva entre els hotelers de la comarca i creix respecte el trimestre anterior.

Negocis és el principal motiu d’estada dels clients a la comarca aquest trimestre (54% del total) i el principal mercat aquest trimestre al Baix Llobregat ha estat el mercat estranger (57% del total), que augmenta el seu pes respecte l’any anterior (5pp). La zona Delta i els establiments de categoria superior són els que tenen un major pes dels turistes estrangers en les ocupacions hoteleres.

Les principals procedències (aquest trimestre) han estat: Catalunya (15%); Madrid (8%); Estats Units i Canadà (6%); França (6%); Regne Unit (5%) i Andalusia (4%). Els clients procedents de Xina (+2,3pp.), Andalusia (+1,3pp.) i Japó (+1,0pp.) són els que més han crescut a la comarca respecte el segon trimestre de 2018. En canvi, el procedents de Catalunya (-1,8pp.); Regne Unit (-1,3pp.) i França (-1,2pp.) són els que més han disminuït.

El preu mitjà dels hotels (68€) disminueix respecte l’any anterior. La mitjana tarifària creix als hotels de categoria superior com també els situats a la zona Centre de la comarca.

La Centre és la zona que registra la major ocupació del trimestre (72,4%) i la tarifa més elevada (71,8€). Només a la zona Delta creix l’ocupació. La mitjana tarifària creix a totes les zones a excepció de la Delta que disminueix.

Els establiments d’1-2 estrelles són els que registren la major ocupació del trimestre (76,9%) i els de 4 la tarifa més elevada (86,3€). L’ocupació creix en totes les categories. La mitjana tarifària creix en totes les categories a excepció de les d’1 i 2 estrelles que disminueix.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here