La companyia elèctrica Endesa va informar fa unes setmanes a diversos ajuntaments catalans que han de fer-se càrrec del 50% del deute de famílies que no han pogut fer front al rebut del subministrament d’electricitat per trobar-se en situació de vulnerabilitat.

A Sant Just Desvern, aquesta circumstància afecta 15 famílies i el deute ascendeix a uns 7650 euros.

Endesa especifica a la carta que en cas de no complir amb el pagament iniciarà a partir de l’1 d’octubre els procediments “de suspensió de subministraments establerts a la normativa”.

L’Ajuntament de Sant Just ha decidit, juntament amb altres municipis i associacions municipalistes, a més de la Diputació de Barcelona, donar una resposta institucional de manera conjunta i decidida a exercir les accions que siguin necessàries per a  defensar els drets de ciutadans i ciutadanes que puguin resultar afectats per l’anunci de la companyia elèctrica.

Des del consistori, doncs, refermen el seu compromís amb les famílies en situació de vulnerabilitat i seguirà oferint els seus serveis, des la informació de descomptes de les empreses subministradores (i, en algun cas, la seva activació), l’orientació sobre elements a tenir en compte per tal de reduir el cost de les factures, l’elaboració d’informes socials de vulnerabilitat i, en situacions puntuals, l’atorgament d’ajuts econòmics per al pagament de factures impagades o que incloguin un avís de tall de subministrament.

Font: Aj.Sant Just 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here