Augmenta l’alumnat al Baix Llobregat (+0,5%).  Tot i amb això, continua disminuint el nombre d’infants matriculats en educació infantil. La comarca registra 836 infants menys matriculats en educació infantil (0 a 5 anys).

Per vuitè any consecutiu, l’alumnat matriculat en cicles formatius (10.174) supera al de Batxillerat (9.794). 7,3% de l’alumnat és estranger. Continua disminuint el pes de l’alumne estranger en els centres educatius de la comarca.

El 63,2% dels centres educatius del Baix Llobregat són de titularitat pública.El nombre de centres educatius de la comarca són gairebé els mateixos que el curs anterior. Cal destacar, però, un centre educatiu més de titularitat pública que ofereix cicles formatius de grau mig (Can Margarit a Corbera de Llobregat). Es registra també un centre menys de titularitat privada de llar d’infants i un menys de titularitat pública d’educació especial.

Creix el personal docent als centres educatius del Baix Llobregat(4,3% més respecte el curs 2017-2018) i ho fa a tots els nivells educatius i tipus de centres (tant entre els de titularitat pública com privada). El creixement més destacat de personal docent es registra en els ensenyaments secundaris de titularitat pública (11% més respecte el curs anterior).

El 75%  de l’alumnat d’ESO promociona de curs sense cap àrea pendent.En els estudis post obligatoris el 75% de l’alumnat de Batxillerat promociona i en els cicles formatius el 29%. Respecte el curs 2016-2017, disminueix el percentatge de graduats en ESO al Baix Llobregat (de suposar el 88,1% al 87,8%) però creix al conjunt de Catalunya  (del  88,6% al 88,9%).

El percentatge d’alumnat que no promociona al següent curs de l’ESO no arriba al 7% del conjunt matriculat en els centres del Baix Llobregat. Disminueix, respecte el curs escolar anterior, el percentatge d’alumnat que repeteix el darrer curs a l’ESO tant al Baix Llobregat com a Catalunya.

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here