Tenir un bon espai de comunicació i relació entre els professionals que treballen per l’infant i adolescent per aconseguir millorar la seva qualitat de vida ha estat l’objectiu de la Xarxa Socioeducativa d’Infància i Adolescència d’Olesa que va ser exemple a la jornada “Tots a una pel benestar dels nens i adolescents”, organitzada per l’Institut de Formació Contínua IL3 de la Universitat de Barcelona.

La jornada, celebrada el passat 26 de setembre, va permetre crear un espai de trobada i reflexió sobre els reptes i compartir les experiències territorials de les diferents xarxes i meses locals que treballen al territori amb l’objectiu de fer una diagnosi de la situació. L’any 2014 es va constituir la Mesa Nacional de la Infància i Adolescència i les Meses Territorials a Catalunya, però fins ara no s’havia fet cap trobada conjunta per identificar-les i exposar propostes de millora.

L’any 2010 es va aprovar la llei d’Infància, i a Olesa ja es va començar a treballar en xarxa; dos anys desprès, al 2012, es va constituir formalment. “Des d’aleshores s’hi ha sumat molts professionals, diferents departaments municipals, centres educatius, personal del CAP Olesa, policia local i entitats. Avui dia formem una xarxa d’atenció d’una cinquantena de professionals que hem aconseguit millorar les relacions i vincles i sobretot la qualitat de vida del nen” va explicar la responsable tècnica de la Xarxa d’Infància i Adolescència de l’Ajuntament d’Olesa, Georgina Solanes.

Previ a aquesta jornada, la universitat va fer un treball d’investigació per analitzar les meses i xarxes locals, elaborar un primer mapa d’experiències en comú i fer propostes de millora. Entre les conclusions a la jornada destaca la importància d’incrementar la participació de famílies i entitats i el rol institucional com a peça clau per promoure bones polítiques d’infància i adolescència. En aquest sentit la Xarxa d’Infància i Adolescència-Pla Educatiu Entorn de l’Ajuntament d’Olesa va ser-ne exemple. “L’experiència ha estat molt positiva i s’ha detectat que un dels reptes és comunicar més i millor i de manera més estratègica, tant en la feina de divulgació a la societat, com en la millora de la comunicació a la xarxa de treball” va explicar Solanes.

La Xarxa socioeducativa- Pla Educatiu d’Entorn d’Olesa és un projecte municipal que té per objectiu establir un sistema de suport mutu entre tots els equips professionals i entitats que treballen en l’àmbit de la infància i l’adolescència, per donar suport i atenció a les famílies del municipi i millorar la qualitat de vida dels seus fills i filles. Treballa en àmbits de petita infància, adolescència, protecció, família, lleure i esport, èxit escolar i salut.

 

Font: Aj. Olesa

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here