El Fòrum Empresarial del Llobregat acaba de publicar l’Informe sobre Conjuntura Econòmica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat, corresponent al Tercer Trimestre del 2019

Segons dades de l’Idescat i de l’índex sintètic comarcal, elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu (OTMP), la comarca del Baix Llobregat  és la quarta amb una millor situació socioeconòmica (d’un conjunt d’indicadors de naturalesa econòmica, nova contractació i d’ocupació, d’atur registrat i de pobresa), per darrera de la Cerdanya, el Barcelonès i l’Aran.

El 14’95% del VAB català prové del nostre territori, L’Hospitalet i el Baix Llobregat, que juntament amb la resta del Barcelonès i el Vallès Occidental sumen el 59’6% del total.

La renda familiar bruta disponible per habitant de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (17.790 euros) només està precedida pel Barcelonès (19.100).

Amb dades de 2016, el pes de la indústria, en el territori, representa el 21’1% del Valor Afegit Brut, molt per sobre del conjunt català. L’agricultura representava el 0’7%, la construcció 4’7% i el sector serveis el 73’5%.

Les activitats d’alt contingut tecnològic representen el 10’2% del total de les afiliacions, amb un increment del 3’9% durant l’any 2018, i ja representen més de 40.000 persones ocupades en aquest subsector.

Per ocupació, al desembre de 2018 la indústria representava el 14% de l’ocupació del territori (63.778 persones), la agricultura el 0’2% (926), la construcció 5’7% (26.112) i els serveis el 80’1% (366.297).

L’atur entre els menors de 25 anys (2.819) implica que són el 5’3% del total; mentre que els aturats de més de 45 anys són 28.687 (el 53’7%). L’atur femení és el 57’3% del total (30.591).

A finals de 2018, l’atur registrat de llarga durada a la comarca del Baix Llobregat (15.287) és el 38’7% del conjunt d’aturats (53.398), mentre que els aturats amb baixa formació (fins a primària) són el 8’4% del total d’aturats (3.316)

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here