La Comissió de Preus de Catalunya, un òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ha considerat “desfavorable” la baixada prevista del 4,95% de les tarifes de l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona a partir del 2020 per manca de competències

L’informe, consultat per Europa Press, s’acull a les consideracions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que al·lega que el servei que es presenta mitjançant el conjunt d’instal·lacions i infraestructures que s’integren a la xarxa de proveïment del Ter-Llobregat és un servei de competència de la Generalitat.

El vicepresident de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha anunciat aquest dilluns l’aprovació definitiva aquest dimarts d’un descens del 4,95% en la tarifa de l’aigua potable a partir de l’1 de gener del 2020.

“La comissió va emetre un informe, que és preceptiu, però no vinculant, perquè l’AMB no havia donat resposta a les al·legacions presentades per l’ACA, perquè la mesura de l’AMB aborda unitàriament amb aquesta rebaixa tant les tarifes del subministrament de baixa com les de l’alta”, competència de la Generalitat, han explicat fonts de l’ACA a Europa Press.

També al·ludeix a una consideració de l’ACA que defensa que les tarifes aplicables al servei de proveïment en alta, fins i tot si és de l’àmbit territorial servit per les instal·lacions de la xarxa Ter-Lloregat, les ha d’aprovar el Consell d’Administració de la citada agència.

En aquest sentit, l’agència posava de manifest que “Abemcia –empresa metropolitana del cicle integral de l’aigua– no ha presentat la proposta de tarifes en alta perquè l’aprovi el consell d’Administració” de l’ACA, tal com recull la normativa.

“TÍTOL COMPETENCIAL”

Segons l’ACA, les tarifes “no poden contenir conceptes que comportin decisions econòmiques del servei en alta perquè l’AMB no disposa del títol competencial per fer-ho en ser competència de la Generalitat”.

En el document, amb data de 8 d’octubre del 2019, l’òrgan emet un informe tècnic de la secretaria de la comissió respecte a l’Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries per a la prestació del servei públic de proveïment d’aigua en l’àmbit territorial de l’AMB, que inicialment projectava un decrement del 5,7% de les tarifes.

En el ple metropolità, que se celebrarà aquest dimarts, l’AMB ha decidit estimar parcialment l’al·legació presentada per l’ACA, si bé es desconeix encara quins efectes pot tenir en la tarificació.

Font: ACN

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here