Tindrà lloc entre el 17 i el 28 de febrer per tot el municipi, que va ser pioner en la regulació d’aquests vehicles a la via pública.

L’Ajuntament d’Esplugues ha estat un dels primers d’Espanya que ha regulat la mobilitat dels patinets elèctrics per la via pública, després de la seva irrupció i del debat generat per convertir els carrers en espais de convivèn- cia. Al juliol passat es va aprovar amb caràcter definitiu l’ordenança que regula la mobilitat d’aquests vehicles de mobilitat personal (VMP), com també la de bicicletes i altres ginys de mobilitat personal, com patins i altres cicles de dues rodes o més propulsats per mitjà de pedals i sense motor. Ara, la Policia Local portarà a terme una campanya d’informació i de control dels VMP per incidir en el seu ús correcte.

La campanya es desenvoluparà entre el dilluns 17 i el divendres 28 de febrer, ambdós inclosos, per tota la ciutat, preferentment en espais on es produeix una major convivència entre patinets i la resta de persones usuàries de l’espai públic, com places, passejos, parcs, carrers de vianants i itineraris de camins escolars. A més, l’equip d’Agents pel Civisme hi col·laborarà duent a terme accions de pedagogia i sensibilització. Durant la campanya, només es sancionaran les infraccions més greus. Cal recordar que les sancions per algunes infraccions poden arribar fins als 200 euros.

En línies generals, l’ordenança vigent estableix que ciclistes, patinets elèctrics i ginys sense motor han de circular per la calçada pels carrers amb limitació de 30 km/h, sempre que vagin a més de 15 km/h, i per les vies amb limitació de 20 km/h, amb prioritat per als vianants. Així mateix, poden anar per les voreres de més de 3 metres d’amplada, sempre que no hi hagi carril bici o carrer pacificat (20 o 30 km/h), i que ho facin amb una velocitat màxima de 10 km/h i respectant una distància d’1,5 metres de les façanes i altres obstacles.

Segons dades presentades durant el Consell de Seguretat Ciutadana del passat 22 de gener, la implicació d’un VMP en un accident de trànsit a la ciutat es va incrementar més d’un 238% durant el 2019 respecte de l’any an- terior, amb un total de 31 accidents.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here