Segons un estudi de l’AMB, Molins de Rei es troba entre els 9 primers municipis que compleix amb els objectius 2020 de reciclatge de la Unió Europea.  

L’objectiu que es marcava la Unió Europea era que tots els municipis aconseguissin reciclar, com a mínim, el 50% dels residus. Només 9 municipis, de 36, ho han aconseguit, entre els quals destaca Molins de Rei, que, amb un 51% l’any 2019, està per sobre de la mitjana metropolitana i a prop de l’objectiu global del 55 % de recollida selectiva.

Amb només un any, la nostra vila ha incrementat un 42% el reciclatge d’envasos; un 12%, la recollida selectiva de fracció orgànica; un 2%, la recollida selectiva de paper; un 5%, la recollida selectiva de vidre, i un 11%, la recollida selectiva de roba. Aquestes dades confirmen la tendència positiva en matèria de reciclatge.

La millora en recollida selectiva de l’orgànica ha augmentat un 42% respecte a l’any 2018. Això permet que no arribi tanta matèria orgànica a la planta de triatge d’envasos i, com a conseqüència, la millora en eficiència d’aquesta planta, ubicada al Polígon Industrial de la Riera del Molí.

A la Deixalleria, i amb comparació amb l’any anterior, s’ha aconseguit incrementar el pes de materials reutilitzables, concretament un 6%, i un 23%, el dels residus especials. En total, s’ha arribat a gestionar 1692 tones durant el 2019, un 3% menys que l’any anterior, i tot gràcies, en part, al model de quatre fraccions de recollida selectiva: vidre alimentari, paper i cartó, matèria orgànica i fracció inorgànica (envasos lleugers i la resta).

Els objectius de futur que es planteja l’Ajuntament de Molins de Rei són augmentar la fracció orgànica de recollida selectiva i reduir els impropis, és a dir, aquells residus no orgànics que la gent posa a l’orgànica equivocadament. A més, aspira a millorar la recollida dels residus comercials i a incrementar la recollida selectiva de roba. Cal remarcar que si complíssim l’objectiu del 55% de reciclatge, l’erari públic estalviaria al voltant de 90.000 € anuals.

Font: Aj. Molins

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here