Com a conseqüència de la situació de crisi esdevinguda per la pandèmia de COVID-19, l’activació dels plans municipals d’emergència i l’estat d’alarma, les alcaldesses de Gavà, Raquel Sánchez, de Castelldefels, Maria Miranda, i l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, han sol·licitat a la Generalitat que autoritzi la signatura d’un conveni de col·laboració interpolicial.

L’objectiu és que els tres municipis puguin compartir els recursos materials i personals de les respectives policies locals per garantir el compliment de les seves funcions si es donés una manca d’efectius en algun dels muncipis o si hi hagués una necessitat d’intervenció en qualsevol de les tres ciutats.

Aquests convenis col·laboratius interpolicials requereixen de l’autorització prèvia del conseller del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. El passat dilluns 30 de març les alcaldesses i l’alcalde van adreçar una carta al conseller Miquel Buch però aquesta encara no ha tingut resposta.

A la carta, sol·licitaven al conseller, de manera excepcional i urgent, la concessió directa de l’autorització per poder posar en marxa la coordinació policial per poder garantir la seguretat de la ciutadania i dels béns en l’actual situació d’alarma.


La coordinació interpolicial es farà efectiva un cop es rebi l’autorització de la Generalitat.


De rebre l’autorització pertinent, els recursos personals serien requerits i assignats per qualsevol de les policies locals de Gavà, Castelldefels i Viladecans en els casos següents:

– Quan existeixin situacions puntuals de caràcter excepcional, que requereixin la intervenció reforçada de les diverses policies.
– Quan no existeixin recursos personals suficients per cobrir els serveis mínims del torn de treball.
– Quan per la realització dels serveis policials no es tinguin suficients recursos policials per garantir la seva efectivitat, o la seguretat dels agents intervinents.
– Quan es requereixi per falta de personal especialitzat, el suport d’agents o comandaments amb coneixements o formació concreta en la matèria policial a realitzar.

Aquesta col·laboració no comportaria la creació d’una policia supramunicipal ni una associació de les mateixes. La seva vigència seria temporal i limitada al termini fixat pel Govern de l’Estat en relació a la declaració de l’estat d’alarma. Les tasques policials es continuarien fent en perfecta coordinació amb els Mossos d’Esquadra, com s’està fent fins ara. No es descarta que es pogués prorrogar si les condicions d’emergència per la pandèmia ho justifiquen.

En tot cas, la coordinació interpolicial es donaria per finalitzada en el moment en que les autoritat municipals, seguint les recomanacions mèdiques i de protecció civil, determinessin amb coneixement fefaent, que les seves policies locals poden continuar prestant serveis bàsics de seguretat pública de forma autònoma.

Font: Ajuntament de Viladecans

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here