Durant les darreres setmanes la política informativa de TV3 han rebut crítiques duríssimes que l’acusaven de supeditació als interessos partidistes del Govern de Junts per Catalunya i ERC.

El crític de televisió del Periódico, Ferran Monegal, ha arribat a afirmar que TV3 està fent  “fidel seguidisme” del Govern i ha explicat  que “des de que va començar la pandèmia TV3 ha actuat com el més perfecte engranatge publicista d’allò que al Govern li interessa que s’estengui i arribi a la ciutadania”.  Un dels punts més conflictius, la negativa de TV3 a retransmetre rodes de premsa del Govern central, ha arribat al Parlament de la mà del grup de Catalunya en Comú Podem que ha presentat preguntes a la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació sobre aquesta situació.

Però ara el conflicte ha donat un salt qualitatiu en ser els mateixos professionals de TV3 els que denuncien el paper jugat per la cadena pública catalana. El Consell Professional dels Informatius ha criticat “la colonització” de la informació per l’activitat institucional. El Consell considera que “els missatges institucionals han de ser l’excepció i no la norma” i que “les entrevistes i aparicions dels gestors de la crisi a la nostra pantalla les hem de sotmetre al nostre escrutini i filtre”.

Els professionals de TV3 demanen també que el 3/24 recuperi la seva capacitat operativa per informar en directe i en emissió separada de TV3, situació que es va alterar en l’inici de la crisi del coronavirus.

Finalment, el Consell Professional considera que “davant el conflicte institucional i les diferències de criteri dels governs català i espanyol en relació a la crisi, hem de ser especialment curosos a l’hora de fer informació a una ciutadania que espera poder fer moviments vitals en funció de les resolucions administratives” i afegeix que atès que el Govern central ha assumit competències dels governs autònoms “la nostra informació ha de recollir les valoracions que cada govern fa de l’actuació de l’altre, sense oblidar atenir-se al fet que la darrera paraula en qualsevol actuació se l’ha atorgat el govern espanyol”.  De fet, aquest darrer punt és un dels que més crítiques ha provocat davant l’actitud de TV3 d’elaborar informacions sobre els plans de desconfinament o la sortida de nens i nenes al carrer que pretenien donar la sensació que les propostes del Govern de la Generalitat eren resolucions en ferm que després la realitat ha desmentit.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here