S’aplicaran tests PCR als treballadors en actiu que tinguin símptomes o hagin contactat amb un possible malalt, i anàlisis d’anticossos als casos confirmats que es reincorporin a la feina

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) començarà a realitzar, a partir de la setmana vinent, les primeres proves de diagnòstic de Covid-19 a la plantilla, de forma voluntària i seguint diferents fases, tenint en compte la situació actual de la pandèmia i les dificultats globals per disposar de les proves clíniques.

Aquestes proves clíniques començaran amb la determinació PCR-RT i tenen per objectiu confirmar la infecció pel virus en una fase aguda de la malaltia i determinar si la persona és portadora del virus encara que estigui asimptomàtica i per tant, contagiosa. Aquesta prova es farà a través d’un laboratori de biologia molecular i les mostres seran preses mitjançant frotis nasal. Si el resultat és positiu, indica que la persona és portadora. Si el resultat és negatiu pot indicar que no ha patit la malaltia o que ja l’ha superat.

L’anàlisi amb PCR-RT es realitzarà als treballadors en actiu que, durant la jornada laboral, manifestin febre o símptomes compatibles amb la Covid-19 o que, encara que es trobin absolutament asimptomàtics, hagin patit un incident amb contacte estret, sense les mesures de protecció necessàries, amb un company o client simptomàtic.

L’objectiu de la prova és confirmar, o no, el diagnòstic de Covid-19 i per tant, possibilitar la prevenció de nous contagis.

Prova de detecció d’anticossos

A partir de l’11 de maig s’iniciarà la prova de detecció d’anticossos específics per immunoassaig, que té com a objectiu conèixer si la persona ha estat infectada amb el virus. La detecció d’anticossos permet detectar persones infectades a partir dels 5-7 dies després d’haver-se produït el contagi. Aquesta prova no està recomanada com a eina de diagnòstic agut o precoç, ja que pot donar lloc a un nombre elevat de falsos negatius.

La detecció d’anticossos específics es farà mitjançant una analítica de sang. Si el resultat és positiu indica que la persona ha estat en contacte amb el virus i s’està convertint o ja s’ha convertit en immune. Si és negatiu, significa que la persona no ha desenvolupat cap tipus d’immunitat davant el virus, bé perquè no ha estat contagiada o bé perquè ha perdut la immunitat.

Aquesta prova es farà a tot el personal considerat com un cas confirmat o probable de Covid-19 que es reincorpori a treballar desprès d’un episodi d’incapacitat temporal per simptomatologia compatible amb aquesta malaltia, i a qui es mantingui en aquesta situació d’incapacitat temporal per un període superior als 14 dies amb simptomatologia compatible amb Covid-19 sense cap diagnòstic previ confirmatori. L’objectiu és conèixer si ha existit o no contacte amb el virus, i si ha estat així, la fase immunitària en què es troba abans de la reincorporació al lloc de treball, per evitar també possibles contagis.

Reforç de les mesures de protecció

La decisió de posar en marxa aquestes proves s’ha adoptat, de manera compartida, amb els comitès de seguretat i salut laboral, per tal de reforçar les actuals mesures de protecció. TMB va aplicar des de l’inici de l’emergència sanitària un conjunt de mesures com la implantació d’un sistema de rotació per torns, el confinament de tot el personal de risc i l’aïllament de tothom que hagués mantingut qualsevol contacte amb una persona contagiada del seu entorn. Quan n’hi ha hagut disponibilitat s’ha fet la distribució de mascaretes de diferents tipus i kits d’emergència als diversos col·lectius. L’equip sanitari de TMB, compost per 16 professionals, ha habilitat un servei telefònic d’atenció mèdica i psicològica que està disponible per a les consultes dels empleats.

La situació sanitària del personal de TMB reflecteix l’esforç de protecció de la plantilla engegat des de l’inici de la pandèmia. Dels 8.200 integrants, actualment només hi ha una persona hospitalitzada per Covid-19; 63 han estat donades d’alta i una va morir. Hi ha 474 empleats més que han finalitzat la quarantena i no tenen símptomes, per la qual cosa s’han pogut reincorporar a la feina. Un 12,9% del personal s’està al seu domicili pel fet ser considerat grup de risc, com ara les persones que tenen historial de malalties cardíaques o respiratòries, entre d’altres, les dones embarassades i les lactants.

Font: TMB.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here