La intervenció, subvencionada per la Diputació de Barcelona, inclourà l’excavació arqueològica i restauració de la muralla del segle XIV, reconducció d’escorrentia d’aigües superficials que malmeten la muralla i la consolidació de la torre i d’un dels arcs del costat de llevant del recinte sobirà de consolidació arquitectònica al castell d’Eramprunyà

Es tracta de la primera intervenció inclosa al seu Pla Director. Un document redactat per Arcadio Arribas i Cecília Sanjurjo, tècnics del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, lliurat a l’Ajuntament l’any 2017, que recull les actuacions a realitzar per garantir la pervivència del conjunt monumental i potenciar-ne el coneixement entre la ciutadania.

Els treballs que s’allargaran durant quatre mesos, s’encabeixen en l’anomenada etapa 0 del Pla, que inclou les intervencions prioritàries per preservar el castell. Comportaran una inversió de 200.000 euros, subvencionada per la Diputació de Barcelona dins del Programa Complementari de Reforma i Millora d’Equipaments Locals, en l’apartat d’Edificis singulars i elements patrimonials.

La intervenció ha estat projectada per l’arquitecte Roger Guitart, que dirigirà els treballs en col·laboració de l’arqueòleg i arquitecte tècnic Eduard Piriz. Les obres han estat adjudicades a l’empresa Rècop. Restauracions i s’executaran atenent escrupolosament totes les mesures de seguretat establertes amb motiu de l’alarma sanitària per la COVID-19.

Les intervencions previstes son:

• Ampliació del perímetre de tancament de protecció del recinte monumental, que ara deixa exposades tot un seguit d’estructures. Aquests treballs permetran incorporar al conjunt monumental el tram principal de la muralla, les darreres troballes arqueològiques (possible base d’una torre de la muralla) i les construccions annexes, actualment fora del recinte i que queden desprotegides. La intervenció inclourà l’anivellació prèvia del terreny, la modificació del recorregut d’algun tram de la tanca metàl·lica actual i l’allargament del traçat.

• Consolidació d’elements i estructures per garantir-ne la perdurabilitat:
Consolidació dels paraments de muralla del recinte clos.

• Consolidació dels murs de ponent i tramuntana del recinte sobirà.

• Consolidació d’un dels arcs del pati del recinte sobirà.

• Reconducció provisional de les aigües de pluja fins a l’exterior del recinte clos.

Font: Ajuntament de Gavà (elBruguers)

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here