L’AMB està treballant en una proposta d’acord metropolità, amb els 36 ajuntaments, per planificar la nova mobilitat metropolitana després del coronavirus. El pla està centrat en 4 grans eixos amb 21 mesures prioritàries

Aquesta proposta d’acord recull la creació de 74,5 nous quilòmetres de Bicivia, 70 dels quals són tàctics i d’execució immediata, i 33 projectes de connectivitat per als vianants

També demana a les administracions competents l’execució de 41 km de carril bus-VAO de connexions metropolitanes preferents i preveu la creació immediata, entre AMB i ajuntaments, de 35 km de carrils bus urbans tàctics

L’AMB continuarà desplegant la ZBE Rondes BCN i aplicarà el règim sancionador previst per a aquest 2020

L’organisme metropolità també ha creat un Pla de xoc per al sector del taxi i impulsarà els serveis de “sharing” metropolitans, les app d’estacionament intel·ligent i segur i vol promoure un acord per adaptar i flexibilitzar la mobilitat laboral

L’AMB està treballant en una proposta d’acord metropolità per definir i concretar quina serà la nova mobilitat metropolitana després de la crisi de la COVID-19. Aquesta proposta d’acord, que actualment s’està treballant amb els 36 ajuntaments i altres agents públics i privats, servirà de base per consensuar les mesures que cal emprendre amb caràcter immediat o a curt termini en aquest àmbit, tant amb els mateixos ajuntaments metropolitans com amb altres administracions competents.

La proposta d’acord de l’AMB s’ha elaborat després d’un primer procés participatiu entre l’AMB, els ajuntaments metropolitans i altres agents, i ja s’ha tramès als ajuntaments metropolitans. “A partir d’ara treballarem per consensuar-la encara més amb un ampli suport i perquè s’aprovi definitivament. I, sobretot, per implementar el màxim nombre de mesures amb celeritat”, exposa el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Antoni Poveda. Probablement, l’acord formalment s’aprovarà al Consell Metropolità de l’AMB del mes de juny.

L’AMB sempre ha mantingut la seva aposta per un model de mobilitat metropolitana saludable, sostenible, eficient i equitativa. “La crisi sanitària de la COVID-19 i la nova realitat que estem vivint aquests dies ens ha permès observar directament les grans implicacions que tenia el nostre model de mobilitat, amb un pes molt important del vehicle privat motoritzat respecte a la contaminació atmosfèrica i acústica de la ciutat metropolitana”, afegeix Poveda. “Cal treballar des d’ara per recuperar la confiança en el sistema de transport públic com a mode de transport prioritari i equitatiu, i a la vegada augmentar l’impuls sobretot a la mobilitat activa i saludable, on la bicicleta té un rol fonamental”, apunta.

4 eixos d’actuació i 21 mesures prioritàries

En total, la proposta d’acord de l’AMB planteja 4 eixos d’actuació i 21 mesures prioritàries per dibuixar la nova mobilitat metropolitana. Els eixos són els següents:

Eix 1: acord per una metròpolis amb més bicicletes i vianants
Eix 2: acord per la recuperació del transport públic com a servei essencial
Eix 3: acord per una nova mobilitat en l’entorn laboral
Eix 4: acord metropolità per preservar un aire net i saludable

74,5 km més de Bicivia, 70 dels quals són tàctics i d’execució immediata
Per crear espais segurs per a la bicicleta, tant en àmbit urbà com metropolità, l’AMB planteja construir 74,5 quilòmetres més de Bicivia, la xarxa pedalable metropolitana, 70 dels quals són tàctics i d’execució immediata i els altres són connexions estratègiques ja previstes.

L’AMB està treballant amb els municipis metropolitans per crear, a curt i mitjà termini, aquests 70 quilòmetres tàctics nous de Bicivia, amb carrils provisionals, com ja estan fent altres ciutats europees i del món. Aquestes actuacions tàctiques tenen un cost de 3,4 milions d’euros.

D’altra banda, l’AMB ampliarà el servei d’aparcament segur per a bicicletes privades de l’AMB (Bicibox): n’incrementarà el nombre de places, l’estendrà a d’altres municipis metropolitans i fomentarà els serveis de bicicleta pública compartida (e-Bicibox i Bicing).

Execució de 41 km de carrils bus-VAO de connexions metropolitanes i 35 km de carrils bus urbans tàctics
La proposta d’acord de l’AMB també exigeix a les administracions competents la construcció primer provisional, i posteriorment definitiva, de 41 quilòmetres de carrils bus-VAO corresponents a connexions metropolitanes preferents (B-23, C-31 nord i sud, C-32 i C-33).

D’altra banda, l’AMB treballarà amb els ajuntaments metropolitans per construir 35 km de carrils bus urbans provisionals, que tenen previst fer-se amb intervencions d’urbanisme tàctic. Complementàriament, a mitjà i llarg termini, l’AMB proposa fer 118 quilòmetres de carrils bus més corresponents a vies urbanes prioritàries.

En total, entre les accions immediates que proposa l’AMB (41 km de carrils bus-VAO de connexions metropolitanes i 35 km de carrils urbans tàctics i imminents) i les accions a mitjà o llarg termini (118 km de carrils bus urbans en vies preferents), es preveu que amb el temps s’arribi a 159 quilòmetres de carrils bus a la metròpolis de Barcelona.

Paral·lelament, l’AMB  preveu implantar a la metròpolis de Barcelona 100 parades d’autobús dobles, que permeten incrementar la capacitat i el distanciament entre viatgers, i al voltant de 500 punts de priorització semafòrica.

Pla de xoc per a l’adaptació del taxi metropolità a la nova mobilitat

L’AMB i l’IMET han creat el Pla de xoc per al futur del taxi, amb l’objectiu de gestionar el procés de retorn a l’activitat del taxi. Entre les diferents mesures que inclou aquest Pla de xoc, es troba la creació d’una nova app que permetrà geolocalitzar els taxis, reservar-los i fer el pagament. També inclou la implantació d’una nova xarxa de parades complementàries i l’impuls de l’administració electrònica per als professionals del taxi, entre d’altres.

Desplegament de la ZBE Rondes BCN, 33 actuacions per als vianants i llicències de sharing
Per preservar la qualitat de l’aire i evitar retornar a la situació habitual d’alts nivells de contaminació en l’entorn metropolità, l’AMB continuarà desplegant la ZBE Rondes BCN en els propers mesos. Concretament, es decidirà el moment d’aplicació del règim sancionador suspès per l’estat d’alarma i s’hi inclouran progressivament les furgonetes, els camions i els autobusos sense distintiu ambiental de la DGT.

Entre altres mesures, l’AMB també impulsarà 33 nous projectes de connectivitat per al vianant, treballarà amb els municipis metropolitans per millorar els espais públics i facilitar el distanciament físic necessari i promourà un pla de recuperació de voreres. També desplegarà la infraestructura de càrrega de vehicles elèctrics, amb 50 nous punts de càrrega ràpida i semiràpida, i del Bus Metropolità, amb l’electrificació de les cotxeres i la instal·lació de pantògrafs a la via pública.

L’AMB també promourà la concessió de 5.000 llicències metropolitanes sharing per impulsar l’ús de serveis compartits de bicicletes, ciclomotors i motos elèctriques, i impulsarà les app d’Aparcament Metropolità i de zones DUM per aparcar de manera intel·ligent i segura.

Finalment, l’AMB també proposa un pacte metropolità amb empreses, agents socials i administracions metropolitanes per adaptar les condicions laborals al nou escenari. Objectiu: evitar aglomeracions al transport públic en hora punta i limitar l’ús del vehicle privat. Per aconseguir-ho, s’incorpora la flexibilitat horària, el teletreball, l’ús d’eines telemàtiques i l’increment del transport col·lectiu d’empresa. “L’empresa i la indústria també han d’implicar-se a fons en la transformació dels sectors de la mobilitat i l’automoció. La participació i el lideratge de les empreses són fonamentals per aconseguir la transició cap a una nova mobilitat després d’aquesta crisi sanitària”, exposa Poveda.

Font: AMB

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here