Per això impulsen la presentació d’una moció per garantir la igualtat d’oportunitats en l’educació i per pal·liar l’emergència educativa generada per la COVID-19

Catalunya en Comú del Baix Llobregat reclama en un comunicat, que es “garanteixi el dret de l’alumnat a l’educació, augmentant l’atenció i acompanyament a les famílies i infants més vulnerables, per tal que les desigualtats de partida que s’han vist més agreujades en el període del confinament no s’intensifiquin encara més i es consolidin en l’accés als aprenentatges i a l’educació en el seu sentit més ampli”.

A més, demanen al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya l’elaboració d’un Pla de lluita contra la bretxa digital que garanteixi que tots els alumnes disposin de dispositius digitals i de connectivitat més enllà del període d’estat d’alarma derivat de la crisi sanitària per la COVID-19. Així com un Pla Especial d’acompanyament a l’Escolaritat que ha de permetre el seguiment individualitzat dels alumnes amb més dificultats i/o amb  entorns  socioeconòmicament més desafavorits.
Un Pla que expliquen, ha de servir de palanca d’impuls perquè puguin assolir l’èxit educatiu i personal.

Pel que fa a les beques menjador, els i les comuns de la comarca, demanen al Departament que garanteixi els recursos necessaris per allargar-les durant el període d’estiu i fins a l’inici del nou curs escolar i que no deixi de banda les activitats de lleure i educatives al llarg del període estival, demanant la dotació d’una partida pressupostària extraordinària per garantir-ne el finançament.

Finalment, la moció que es presentarà a diversos ajuntament de la comarca, també insta al Departament d’Educació a incloure noves partides pressupostàries per incrementar l’aplicació del decret d’escola inclusiva que garantirien l’increment de professionals; la creació d’una Comissió de treball del curs escolar 2020-21 amb el món local, millorant els canals de coordinació i de comunicació amb l’objectiu d’augmentar els recursos a l’escola pública i no tancar cap línia educativa el curs vinent, augmentant els recursos econòmics a l’escola pública i creant programes compensatoris per a infants que han tingut una evolució educativa inferior.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here