Avui 14 de setembre els nens i nenes tornen a l’escola. El curs escolar, que s’inicia de forma presencial, estarà marcat per la readaptació, les mesures de prevenció de cara a la covid-19 i l’atenció a la situació sanitària. 

Els centres estan obligats a aplicar les mesures decretades pel Departament d’Educació, com per exemple, la creació de grups estables, el rentat continuat de mans, l’adaptació del menjador i la mascareta.

Sant Just

Les direccions i professorat dels centres han treballat el pla d’organització per al curs vinent, segons les instruccions del Departament d’Educació, amb les mesures de seguretat i prevenció de la COVID-19 establertes pels organismes responsables dels departaments de Salut i Educació.

Es preveu que les classes siguin presencials, amb grups estables, en la mesura que l’evolució de la crisi sanitària ho permeti. Els centres han decidit incrementar el nombre d’entrades per garantir les distàncies i evitar acumulacions de persones. Per part de l’Ajuntament s’ha ofert als centres espais alternatius en equipaments propers per fer-ne ús en cas de necessitat, però només l’escola Montseny ha sol·licitat utilitzar part del camp de futbol com a pati.

Les famílies, poden consultar a les webs de les escoles i a la de la Generalitat, el protocol que seguiran els centres en cas de detecció de casos positius de la COVID-19.

Per reprendre amb garanties el curs escolar, l’alcalde i el regidor d’educació s’han coordinat amb les direccions dels centres per detectar necessitats i articular les millors mesures possibles. A part, des del CAP de Sant Just, hi haurà un gestor COVID dedicat només al seguiment de les escoles, a més d’una persona d’infermeria assignada per a cada centre públic, concertat o privat per assessorar i orientar a l’hora d’aplicar el protocol COVID als centres educatius. En total, l’ambulatori disposa de 3 gestors COVID; dos dedicats a fer el seguiment global de la població i un especialitzat en centres educatius.

Enguany s’han matriculat 1.311 nenes i nens de primària a Sant Just Desvern. Per centres, a l’escola Canigó s’han matriculat 455 infants, al Montserrat 406, al Montseny 242, i al col·legi concertat Madre Sacramento 208. Com a novetats, aquest curs l’escola Canigó comptarà amb un tercer grup de P-3, i l’escola Montserrat un segon grup de 5è de primària, amb el qual ja es completa tota la segona línia d’aquest centre. Pel que fa a secundària obligatòria (ESO), a l’Institut Sant Just s’han matriculat 613 nois i noies i al Madre Sacramento 119.

Durant els mesos d’estiu s’han dut a terme obres de manteniment bàsic dels centres i l’adequació de l’aula per al nou grup de P-3 a l’escola Canigó. El 23 de setembre, si les circumstàncies ho permeten, tindrà lloc l’acte d’inici de curs. Serà un acte de retrobament  i reconeixement al professorat i membres de la comunitat educativa, així com d’homenatge a les persones que es jubilen: la Maria Isabel Pijoan, catedràtica de llengua catalana i professora de l’Institut durant més de 30 anys; el Xavier Orti, professor d’Educació Física de l’Institut l’Anna Maria Casa, professora de l’escola Montserrat. Totes i tots amb una llarga trajectòria professional a la nostra població. A principi de juliol, la Maria Pilar Junqué va deixar la direcció de l’escola en mans de la Mireia Muñoz.

Cornellà

L’inici del curs escolar 2020-2021 serà excepcional. La tornada a l’escola aquest setembre després de la crisi de la COVID-19 implicarà el retorn d’infants i adolescents a les aules després de gairebé mig any tancades per reprendre les classes i l’activitat lectiva.

La data de tornada per a Primària, ESO i Batxillerat és el 14 de setembre, i això a Cornellà són més de 12.000 nois i noies entre escoles i instituts. L’única novetat d’aquest any quant a número de grups-classe és l’ampliació d’un grup de 2n d’Educació Primària a l’Escola L’Areny.

NIVELL TOTAL ALUMNES
Educació Infantil i Primària 7.251
Educació Secundària Obligatòria 3.194
Batxillerat 667
Cicles Formatius de Grau Mig 490
Cicles Formatius de Grau Superior 443
TOTAL 12.045

Mesures de prevenció

Per evitar contagis de COVID-19, hi ha diverses instruccions que caldrà tenir en compte, i sobre les quals cada centre informarà a famílies i alumnes. Tot i així, caldrà estar alerta amb l’evolució de la situació epidemiològica a tot Catalunya.

És important assenyalar que els infants no poden anar a l’escola en cas de tenir febre (més de 37,5º) o símptomes compatibles amb la COVID-19. L’ús de la mascareta és obligatori a partir dels 6 anys, per tant per a tots els alumnes de Primària i Secundària.

Les classes seran grups estables de convivència (alumnes + professor/a) i s’evitarà el contacte entre grups. Al menjador, cal rentar-se les mans abans i després de dinar, i els alumnes seuran amb el seu grup estable de convivència.

Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic o sabó, i s’ha reforçat la neteja, ventilació i desinfecció de tots els espais. També s’han establert diferents mesures a cada centre per evitar les aglomeracions a les hores d’entrada i sortida.

castelldefels

El Departament d’Educació ha comunicat repetidament a l’Ajuntament que les mesures i protocols adoptats són suficients per garantir unes escoles segures, tot i això l’Ajuntament de Castelldefels ha optat per reforçar-les per tal de contribuir a tenir unes escoles encara més segures.

L’Ajuntament de Castelldefels ha reforçat diversos serveis municipals per garantir la seguretat sanitària del professorat i de l’alumnat en el curs escolar 2020-21, afectat per la pandèmia de la Covid-19, en marxa des del 14 de setembre. En aquest sentit, l’Ajuntament ha actuat en diversos àmbits que són de la seva competència.

Durant els mesos de juliol i agost la Regidoria d’Educació va estar estudiant la contractació de barracons i/o la cessió d’espais municipals per atendre la possible necessitat d’ampliació d’espais dels centres que finalment el Departament ha decidit que no eren necessaris. Tot i això, a petició dels centres educatius, l’Ajuntament cedirà en horari lectiu el camp de Canyars, el de la Via Fèrria i Can Vinader per fer-hi classes i s’han ofert places, carrers i/o parcs públics per fer activitats d’esbarjo al carrer com la plaça Astúries o un espai al Kasal de Joves.

Durant aquesta setmana, per evitar aglomeracions i garantir al màxim la distància social que recomanen les autoritats sanitàries, s’han realitzat tasques de senyalització dels múltiples accessos previstos a tots els centres escolars, tot i què només alguns havien sol·licitat aquesta mesura. Així mateix, es garanteix la vigilància dels accessos als equipaments escolars amb la presència de la Policia Local i d’agents cívics.

Per tal de reforçar la neteja diària que es fa ordinàriament als centres escolars, l’Ajuntament també ha fet una ampliació dels contractes de neteja en l’horari lectiu per tal d’ampliar la neteja de lavabos i espais comuns.

En l’àmbit dels serveis educatius municipals

Les Cases dels Infants han habilitat els accessos i es faran entrades i sortides amb programació horària, s’incorporen tanques als patis per garantir la separació dels espais exteriors i s’han redefinit alguns serveis i mantingut la borsa de treball per a possibles substitucions.

En el cas del Servei Local Transició Escola Treball també s’impulsarà la creació d’una borsa de treball per a afrontar possibles substitucions.

OLESA DE MONTSERRAT

Les escoles i instituts d’Olesa de Montserrat han treballat de valent les darreres setmanes per a l’inici del nou curs escolar 2020-2021, aquest dilluns 14 de setembre. Tots els centres han adaptat les seves instal·lacions i aules a les mesures sanitàries i d’higiene decretades pel Departament de Salut, i a la reestructuració de l’alumnat de cada curs per garantir que hi hagi grups estables.

La regidora d’ensenyament de l’Ajuntament d’Olesa, Lourdes Vallès, ha destacat que es tracta “d’un any excepcional, sense precedents, i amb un inici de curs amb protocols que cal integrar al començar el curs però que suposen canviar moltes dinàmiques dels centres escolars”. Seguint els protocols, tots els centres educatius han elaborat el seu pla d’obertura, que han fet arribar a totes les famílies i es poden consultar a les seves pàgines web.

L’Ajuntament d’Olesa ha estat en contacte permanent a tots els centres educatius per garantir aquesta tornada segura a les aules i saber si els centres tenien alguna necessitat. Les escoles, de moment, no han demanat cap espai tancat a l’Ajuntament. Lourdes Vallès ha detallat que el departament d’Ensenyament de l’Ajuntament, conjuntament amb la Policia Local, ha estudiat els plans d’obertura, sobretot pel que fa a les hores d’entrada i sortida, “per tal de garantir que es mantenen les distàncies i que siguin espais segurs”.

En aquest sentit, per garantir la màxima seguretat a les entrades i sortides i evitar aglomeracions escoles i instituts han establert horaris esglaonats i diferents punts d’accés en funció de les característiques de cada centre. En alguns centres, agents de la Policia Local s’encarregaran de tancar el carrer, o bé es senyalitzaran amb tanques i cintes els accessos i l’ampliació de voreres, com és el cas de l’escola Sant Bernat. A l’institut Daniel Blanxart, com que l’accés al centre està afectat per les obres d’urbanització de Cal Candi i els treballs al carrer Vall d’Aran, s’ampliarà la zona de vorera per garantir el pas segur. La mobilitat al carrer està garantida per pas alternatiu al tram que es vegi afectat per les obres al clavegueram. Davant les escoles Josep Ferrà i Esteva i Daina-Isard una zona d’aparcament lliure quedarà reduïda en horari diürn per ampliar l’espai d’accés. Fora d’horari  escolar s’hi podrà aparcar. Des de l’Ajuntament es demana a la ciutadania respecte i civisme en aquests espais per possibilitar unes entrades i sortides segures als centres.

A totes les escoles hi haurà un agent policia o bé personal de protecció civil o agent cívic per donar suport les primeres setmanes de curs, fins que les famílies s’hagin acostumat als nous accessos.

Mascareta, grups estables i rentat de mans freqüent

Si bé cada escola i institut ha elaborat el seu pla d’obertura amb especificitats depenent de cada centres, hi ha mesures que es repeteixen en tots, atenent les indicacions sanitàries:  ús de la mascareta obligatòria per a tots els alumnes a partir dels 6 anys, rentat de les mans constant, control de la temperatura a l’entrada, entrades i sortides esglaonades, ventilació de les aules i torns diferenciats de menjador, entre d’altres.

Inici de curs a l’Escola Municipal de Música

La prioritat de l’Escola Municipal de Música és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la situació actual fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de mesures que comporten canviar de manera notable el funcionament del centre en diversos aspectes.

Des de l’escola, amb aquesta idea de màxima normalitat possible, es vetllarà perquè:

• Tots els alumnes (infants, adolescents i adults) puguin seguir els seus aprenentatges de manera presencial.

• Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, quan escaigui, a la ràpida identificació de casos i de contactes.

Funcionament de les llars d’infants municipals

Les llars d’infants municipals d’Olesa de Montserrat, Taitom i La Baldufa, van obrir portes el dilluns 7 de setembre seguint les instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el pla d’actuació que s’ha dissenyat per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19.

Les mesures generals de protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 són garantir la distància mínima d’1,5 metres entre persones, higiene de mans i mascaretes. Ara bé, les llars d’infants municipals han establert grups de convivència i socialització estables amb l’objectiu de facilitar la traçabilitat de possibles casos i una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Aquests grups estables de convivència i socialització duran a terme totes les activitats en els mateixos espais i separats de la resta i amb un equip d’educadors/es estable. En aquests grups estables, tot i que la persona docent sí que portarà mascareta, i pantalla protectora si és necessari, els infants no caldrà que en portin i tampoc es requerirà que mantinguin la distància mínima d’1’5 metres entre els membres d’aquest grup.

Normativa sobre ús de mascareta i assistència a l’escola

Per acord entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut i a patir de les recomanacions sanitàries, s’ha establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres d’arreu del territori. Com a norma general, la mascareta és obligatòria a escoles i instituts a partir dels 12 anys, i a partir dels 6 anys en els territoris on es requereixi segons l’estat de la pandèmia.

Atès que es tracta del començament de curs i l’alumnat encara no prové d’un grup estable, l’obligació de mascareta s’allargarà durant les dues primeres setmanes de curs, per indicació de l’Agència de Salut Pública. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur o no mascareta, en funció de les condicions de la pandèmia.

Educació i Salut també han actualitzat la simptomatologia de Covid-19 entre els infants.

El llistat de símptomes és:

  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

Atès que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

Font: Aj. Sant Just, Cornellà, Castelldefels, Olesa

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here