Creixen en 2.966 les demandes d’ocupació a les oficines de treball durant el mes d’agost. L’afiliació a la Seguretat Social disminueix en 1.161 persones respecte al mes anterior.

Aquest informe realitza un seguiment de les principals fonts estadístiques de dades relacionades amb el mercat de treball durant els mesos posteriors a les mesures extraordinàries decretades per l’estat d’alarma declarat el passat 14 de març de 2020. Concretament: demandes d’ocupació i atur registrat; afiliació a la Seguretat Social i mesures de regulació d’ocupació.

Així, el mes d’agost augmenta en 2.966 el nombre de persones demandants d’ocupació al Baix Llobregat respecte les que hi havia el mes de juliol i que sumen un total de 138.839. D’aquest creixement, 1.862 corresponen a la resta de demandants, que aplega, entre d’altres, el conjunt de demandants ocupats en què s’encabeixen les persones afectades per ERTO i 14 a altres no ocupats. Aquest mes disminueix l’atur en 1.090 persones.

Si s’observa el detall de la variació de demandants i d’atur registrat per activitats econòmiques, es veu com les activitats relacionades amb l’ocupació són les que fan créixer més l’atur registrat, aquestes comprenen les persones contractades per empreses de treball temporal (ETT), mentre que en la resta de demandants d’ocupació, que és on podem observar les activitats econòmiques més afectades per ERTO, les activitats de serveis de menjar i begudes, el comerç al detall i a l’engròs, la fabricació de vehicles de motor i activitats especialitzades de la construcció són les activitats que més creixen.

El nombre d’afiliacions de persones cotitzants en el sistema de la Seguretat Social ha disminuït respecte del mes de juliol en 1.161 afiliacions. La disminució de les afiliacions es registren en les de règim general  (-1.204) ja que en el règim autònom es registra un increment de 22 afiliacions.

Font: CCBLL

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here