El nou equipament gestiona un cas des del moment que es notifica el positiu fins a l’alta del pacient

La Unitat és una eina de suport als equips d’atenció primària per a l’activitat Covid que ha permès als CAP recuperar de forma progressiva una part de la seva activitat presencial

La Unitat de Notificació i Seguiment Covid (UNSC) de l’Atenció Primària Metropolitana Sud de l’ICS, formada per un equip de professionals multidisciplinari, gestiona la comunicació de resultats de PCR i el seguiment dels casos positius lleus, tant de la població adulta com de la pediàtrica.

Durant el mes d’octubre, el primer que ha completat des de la seva posada en marxa el 30 de setembre, l’equip ha notificat i fet el seguiment a 5.775 pacients mitjançant 21.797 visites telefòniques i 80.000 SMS. El treball de la Unitat ha tingut un impacte positiu d’esponjament en els equips sanitaris dels CAP, que amb l’actual incidència dels casos Covid-19 estarien realitzant aproximadament 40.000 seguiments. En canvi, amb el suport de la Unitat duen a terme uns 4.500, una xifra 10 vegades inferior. Hi treballa un equip multidisciplinari entre TCAI (personal auxiliar d’infermeria), professionals d’infermeria, administratius i  professionals de medicina de família, tots els dies de la setmana.

Competències

La UNSC gestiona un cas des del moment que es notifica la PCR/ test antigènic positiu fins a l’alta del pacient. Es diferencien dos àmbits d’actuació assistencials: d’una banda es fa el seguiment de la patologia aguda lleu relacionada amb el SARS-CoV-2 i de l’altra es reforça el missatge de prevenció i aïllament per aturar la transmissió de la infecció. La Unitat també s’encarrega de l’enviament dels resultats. Els pacients amb PCR negativa reben un SMS i informació relativa a  La Meva Salut, per la qual coas ja no es fa necessària la trucada telefònica.

En cas que el resultat de PCR/ test antigènic sigui positiu, la Unitat truca al pacient, l’informa i reforça les mesures de protecció, monitoritza l’evolució del diagnòstic i la gestió de la Incapacitat Temporal, en el cas que sigui necessari. També gestiona l’ingrés a l’Hotel Salut en aquells casos que es requereixi.

Recuperar la referència clínica amb el pacient i l’activitat presencial

La Unitat de Notificació i Seguiment Covid es va crear atenent la petició dels professionals sanitaris dels CAP per alliberar-los de la gestió generada per la Covid-19 i així recuperar l’activitat i la relació presencial amb els pacients de referència a fi d’oferir una atenció de qualitat i segura en la demanda espontània, en el seguiment de pacients amb patologia crònica i reprendre les activitats preventives i comunitàries.

Aquesta Unitat està en permanent avaluació per revisar el seu funcionament, la cartera de serveis, dimensionament i incidències. Cal destacar el lideratge infermer en el seguiment dels pacients i el treball d’equip multidisciplinar de la Unitat en col·laboració amb els professionals dels CAP.

Font:Costa Ponent

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here