562 dones víctimes de violència masclista, 33 homes condemnats, 6 d’absolts

562 dones víctimes de violència masclista. 33 homes condemnats, 6 d’absolts en el tercer trimestre de 2020. El nombre de denúncies de violència masclista (568)  creixen respecte el trimestre anterior (+104) com també respecte el mateix trimestre de l’any anterior (+30). 10 de cada 100 dones víctimes de violència masclista dispensen la seva obligació de declarar en el procés judicial.  El 75% de les denúncies van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la pròpia víctima de violència masclista, 14% intervenció directa policial i 8,6% informe de lesions.

En el tercer trimestre de 2020 creixen les ordres de protecció iniciades al Baix Llobregat.  Així, en aquest trimestre les ordres de protecció iniciades són 122 (+37% respecte el trimestre anterior i un 33% més que en el tercer trimestre de 2019). El pes de les ordres de protecció adoptades (56,6%) disminueix en els partits judicials del Baix Llobregat tant  respecte el trimestre anterior   (-0,7 pp) com respecte el mateix trimestre de l’any anterior (-2,1pp).

Els assumptes civils i penals d’ingrés directe als partits judicials al Baix Llobregat augmenten. La majoria dels agressors (70%) als que s’ha aplicat  una ordre de protecció havien finalitzat una relació afectiva amb la seva víctima.

El sobreseïment provisional és la forma de terminació de l’assumpte jutjat més freqüent (51,5%) seguit de l’elevació a òrgan competent (25%). El percentatge de sentències condemnatòries és menor a la comarca (9,2%) que a Catalunya (10%) o al total d’Espanya (13,7%).

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat publica l’informe trimestral de violència contra les dones amb l’explotació de les dades recollides pel Consejo General del Poder Judicial. Aquest informe recull dades de denúncies; mesures de protecció; assumptes penals i  assumptes civils i ordres de protecció.

Font: CCBLL

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here