Les dades corresponen a l’anàlisi municipal de l’Estadística de persones declarants de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2018, a partir de la informació de l’Agència Tributària.

La renda disponible mitjana per declarant del Baix Llobregat l’any 2018 és de 22.657€, i ha pujat en 950 € de mitjana respecte de la dada de 2017. Aquest increment de la renda mitjana segueix la tendència del conjunt de Catalunya. Tot i així, la renda disponible per declarant al Baix Llobregat es situa lleugerament per sota de la catalana.

El pes de les rendes del treball sobre el total de rendes de la comarca disminueix lleugerament respecte de l’exercici anterior, però comparativament amb Catalunya, el Baix Llobregat té un pes superior de les rendes provinents del treball (81,5% del total de rendes davant el 77,1% català). Altres tipus de renda que augmenten el seu pes sobre el total són les rendes provinents de capital mobiliari i les rendes exemptes.

Respecte de l’any 2017, els trams de renda inferior (fins 6.010 € ) i el de 12.010 i 18.030 € són els que disminueixen el seu pes respecte el total. En canvi, augmenta el seu pes respecte el total, totes les declaracions situades en trams superiors als 18.030 €. Tenint en compte la mitjana de base imposable de cada tram, es veu com l’increment de la mitjana total de base imposable ha vingut donat sobretot per les declaracions de més de 60.101 €, que són les que més augmenten la mitjana.

Font: CCBLL

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here