Les actuacions previstes, valorades en 3,8 milions d’euros, se centren a posar a disposició de la ciutadania més habitatge de qualitat i assequible, millorar el parc actual, protegir les persones residents i prevenir la pèrdua de l’habitatge

L’Ajuntament obre un procés participatiu perquè la ciutadania aporti els seus suggeriments i propostes abans de l’aprovació inicial del Pla, prevista per al Ple del mes d’abril

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha presentat avui el Pla Local d’Habitatge 2021-2026, una eina fonamental per garantir aquest dret bàsic. Aquest document estratègic ha estat elaborat pels equips tècnics municipals amb el suport de la Diputació i juntament amb entitats i agents que treballen entorn l’habitatge a la ciutat. Ara, es posa a disposició de la ciutadania a través d’un procés participatiu que s’allargarà fins al 16 de març.

Tant la realitat actual com les previsions a mig termini demostren que és imprescindible abordar un seguit d’intervencions per posar habitatge de qualitat i assequible a disposició de la ciutadania, de la gent jove, famílies monoparentals, gent gran, famílies que volen desenvolupar el seu projecte de vida a Gavà, persones que volen canviar o necessiten millorar el seu habitatge. I que també cal promoure les intervencions necessàries per millorar el parc actual, garantint-ne la conservació, l’accessibilitat, la protecció de les persones residents i la prevenció del risc de pèrdua de l’habitatge.

L’alcaldessa, Raquel Sánchez, ha destacat que “aquest és un Pla que aborda els reptes que tenim per endavant per satisfer les demandes i necessitats de la ciutadania. Unes demandes i necessitats que queden reflectides a les prop de 4.000 sol·licituds rebudes a l’Oficina Local d’Habitatge per accedir a un habitatge social, o en què Gavà només compti actualment amb un centenar d’habitatges buits, i prop de la meitat estiguin en situació d’ocupació”

Sánchez ha afegit que aquest és un pla desenvolupat “amb mirada metropolitana, perquè compartim un problema endèmic: la manca d’habitatge de qualitat i assequible. Això ens obliga a actuar plegats i en sintonia per garantir aquest dret constitucional, per garantir que ningú quedi enrere”.

L’alcaldessa ha remarcat que “tot això, ho farem sense renunciar al nostre model, àmpliament reconegut i que fa de Gavà una ciutat que tothom s’estima. Que es caracteritza per un desenvolupament progressiu i equilibrat, que preserva i posa a disposició de la ciutadania els seus actius naturals”.

Durant els seus sis anys de vigencia, el Pla Local d’Habitatge preveu la construcció d’uns 2.300 habitatges, un 40% públics. “Seran prop d’un miler d’habitatges tant de compra com de lloguer, i que donaran resposta a diferents situacions habituacionals, com ara la de la gent gran, que no necessita tants metres quadrats però si disposar de serveis a tocar de casa i un entorn agradable on relacionar-se i combatre la solitud”.

La diagnosi

El Pla incorpora una diagnosi que evidencia la necessitat d’aquest actuació decidida. Algunes dades destacades:

 • L’Oficina Local de l’Habitatge de Gavà té prop de 4.000 sol·licituds de persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial. En aquesta xifra hi destaca l’alta demanda de pisos de lloguer.
 • Gavà té una disponibilitat de sòl molt àmplia, preparada per atendre les noves necessitats, a Ponent, Espai Roca i Llevant Mar.
 • El PLH, a partir del planejament urbanístic i dels projectes en curs i previstos, contempla un potencial de creació, en 6 anys, de prop de 2.300 habitatges, el 40% dels quals de protecció oficial.
 • Gavà té un parc poc envellit respecte a altres municipis de l’AMB, si bé el 43% dels habitatges necessita intervencions d’adequació i millora quant a accessibilitat i confort tèrmic.
 • 65% dels habitatges no són accessibles per persones amb mobilitat reduïda, problema que afecta el 66% dels edificis de tres plantes o més
 • Cal establir mecanismes amb la Generalitat per evitar desnonaments i assetjaments immobiliaris, millorar la col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, i augmentar la coordinació enfront l’habitatge buit.
 • Gavà ha limitat els pisos turístics: un pla especial urbanístic els regula i limita la seva presència al 5% de cada illa de cases.
 • Gavà vol reforçar els recursos destinats a l’habitatge. Amb equips i recursos ben dotats, coordinats amb tots els departaments municipals i amb Administracions i agents externs que treballen entorn a l’habitatge.
 • Cal reactivar la Taula d’Habitatge com a punt clau per teixir aliances.
 • Gavà és una ciutat ben connectada que permet viure i treballar a l’àrea metropolitana. I presenta dinàmiques pròpies de les ciutats metropolitanes, com manca d’habitatge de lloguer i preus elevats(890 euros/mes de mitja l’any 2019).

Davant d’aquesta realitat, i des del convenciment de l’Ajuntament de Gavà que les polítiques d’habitatge són més necessàries que mai per afavorir la cohesió, la igualtat d’oportunitats i la justícia social, el Pla proposa un seguit de reptes i defineix les accions per assolir-los.

 

 

Els reptes

  • Desenvolupar una planificació de l’ús del sòl que doni resposta a les

   necessitats d’habitatge de Gavà i també amb una mirada metropolitana.

  • Crear habitatge assequible i social distribuït per diferents zones del municipi.
  • Acompanyar i ajudar a la rehabilitació d’edificis d’habitatges envellits.
  • Atendre i prevenir la pèrdua de l’habitatge, especialment a famílies en

   situació vulnerable per fer front al pagament del lloguer.

  • Facilitar que les persones residents a Gavà es mantinguin a la ciutat, que les persones que avui viuen al nostre municipi s’hi puguin quedar en les millors condicions.

   

  Les línies d’actuació

  El Pla Local d’Habitatge estableix cinc eixos d’intervenció, del quals es deriven una vintena d’intervencions.

  A. Prevenir el risc de pèrdua de l’habitatge i de la població

  • Atendre i prevenir la pèrdua d’habitatge i la pobresa energètica.
  • Facilitar el manteniment de les persones residents a Gavà, evitant que

   hagin de marxar per l’encariment de preus o la manca d’oferta.

  • Regular l’habitatge d’ús turístic, a través del recentment aprovat Pla

   Especial Urbanístic que limita la seva implementació.

   B. Millorar els habitatges existents

   • Reforçar programes i ajuts existents de millora d’habitatges i d’edificis envellits, així com, la millora de l’eficiència energètica.

   • Adequar i fer accessibles els habitatges on viu gent gran i persones amb mobilitat reduïda.
   • Enfocar els programes de rehabilitació als entorns més vulnerables.

    C. Ampliar el parc d’habitatge assequible i social

    • Impulsar una política de promoció d’habitatge a preu assequible, de manera coordinada amb altres organismes públics.

  • Promoure a Gavà habitatge en lloguer assequible i social.

  Mantenir la titularitat pública del sòl.

 • Millorar la distribució territorial de l’habitatge assequible.
 • Diversificar els operadors que promouen habitatge assequible al

  municipi, incrementant el pes dels organismes públics i les entitats socials.

  D. Gestionar el parc d’habitatge assequible i social

 • Crear habitatge social destinat a persones en situació de vulnerabilitat, de manera coordinada amb entitats socials i amb la creació d’un fons social de lloguer.
 • Gestió dels habitatges del parc públic: definint els criteris d’adjudicació, establint un servei de mediació i fent seguiment dels habitatges.

  E. Reforçar la política municipal d’habitatge

  o Generar un equip per impulsar i gestionar les polítiques municipals d’habitatge.

  o Millorar la participació ciutadana, com ara creant un espai de treball conjunt amb la ciutadania, entitats i administracions.

  o Millorar la difusió i comunicació de les polítiques i accions d’habitatge, per facilitar l’accés als serveis i ajuts de la ciutadania.

 

L’execució del Pla Local d’Habitatge

Es preveu el desenvolupament de les diferents actuacions durant els 6 anys de vigència del PLH, però amb una important càrrega pel que fa a la implementació de noves actuacions i el reforç o millora de les existents durant els 3 primers anys d’execució del Pla. En aquest sentit, abasten tot el calendari, les accions relacionades amb l’ampliació del parc d’habitatge assequible i social.

La implementació del Pla Local d’Habitatge preveu destinar-hi una dotació pressupostària de 3,8 milions d’euros. A més de l’Ajuntament, els principals agents que poden aportar fons i finançament per al seu desenvolupament són la Diputació de Barcelona, les ajudes previstes al Pla Estatal d’Habitatge, i la Generalitat de Catalunya a través de l’Institut Català de Finances, i l’obtenció de Fons Europeus.

Procés participatiu

Un projecte estratègic com el Pla Local d’Habitatge necessita de les idees, coneixements i en definitiva de la implicació de la ciutadania. El document definitiu s’elaborarà un cop avaluades les propostes que faci arribar la ciutadania en el procés participatiu obert a la ciutadania que ja és obert i que s’allargarà fins al 16 de març.

S’estableixen diferents canals per poder opinar i proposar, per exemple sobre quines són les principals problemàtiques relacionades amb l’habitatge a Gavà i com afecten a la ciutadania. O sobre les mesures a implantar per millorar la situació de l’habitatge.

Són els següents:

o Participació en línia, a través d’una enquesta telemàtica que la ciutadania ja pot omplir a la plataforma digital “Gavà Participa, Gavà Decideix”.

o Punts d’informació i participació al carrer: el 27 de febrer, de 10 a 14.30 hores davant de MercaGavà; i el 6 de març, de 17 a 20.30 hores, a la plaça de la Pagesia.

o Trobada ciutadana “Parlem del Pla local d’Habitatge”, el 9 de març. Una sessió virtual de presentació del PLH, i d’opinió, debat i presentació de propostes. Es necessària la inscripció prèvia a través d’un formulari publicat a la plataforma digital https://participa.gavaciutat.cat/processes/PlaLocalHabitatge

Aquests mecanismes de participació es complementaran amb una campanya d’informació i difusió a través de fulletons informatius i altres suports al carrer i a les plataformes digitals municipals.

Finalitzat el procés participatiu, s’avaluaran les aportacions presentades i es redactarà el Pla definitiu que passarà a aprovació del Ple Municipal.

Més informació a: https://participa.gavaciutat.cat/processes/PlaLocalHabitatge

Font Aj. Gavà

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here