L’Ajuntament de Molins de Rei crea una nova Oficina de Contractació

L’Ajuntament de Molins de Rei crea una nova Oficina de Contractació

La nova oficina permetrà més transparència, eficàcia, eficiència i estalvi en la contractació municipal

Aquest organisme permetrà millorar i modernitzar els processos contractuals de tot l’Ajuntament, ja que els centralitzarà i coordinarà, i, alhora, millorarà les garanties jurídiques.

Fins ara, l’Ajuntament de Molins de Rei no comptava amb un òrgan d’aquestes característiques, imprescindible per afrontar el nou escenari jurídic, econòmic i social en l’àmbit de la contractació de l’administració municipal.

El principal objectiu de l’ Oficina de contractació és impulsar la tramitació dels expedients de contractació administrativa que hagin de ser sotmesos a la consideració dels òrgans municipals per a la seva resolució.

Les funcions de l’Oficina seran Estudiar les peticions d’incoació de procediments de contractació, impulsar i validar els processos de contractació, coordinar les actuacions de les diferents àrees o serveis municipals, reduir els terminis de durada dels procediments i garantir l’aplicació efectiva dels principis de publicitat, lliure concurrència, objectivitat, transparència i eficàcia en la contractació pública i impulsar la modernització i l’ e-administració en la contractació municipal, entre d’altres.

 

Deixa un comentari

© 2012 - elBaix.cat  |  Un projecte de Social Mirror i desenvolupat per Cabans

Tornar adalt