S’ha fet públic l’Informe de violència contra les dones de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat relatiu al 3r trimestre de 2012 que revela que el 50,5% dels agressors als que s’ha aplicat una ordre de protecció mantenien una relació afectiva amb la víctima

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]n el tercer trimestre de 2012 els partits judicials del Baix Llobregat van registrar 460 denúncies, el 82,0% de les quals van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la víctima de violència masclista. El nombre d’homes condemnats va ser de 25, el d’absolts  15.

Durant  el trimestre es van registrar 77 assumptes civils d’ingrés directe que  representaven el 9,9% dels registrats en el conjunt de Catalunya. Els principals assumptes civils són  divorcis no consensuats i modificació de mesures no consensuades.

El nombre d’assumptes penals d’ingrés directe registrat durant el trimestre va ser de  639, representant el 10,3% del total del conjunt de Catalunya. Es van registrar 42 faltes i 640 delictes als partits judicials del Baix Llobregat. Les lesions i maltractaments van ser els delictes més registrats (el 89,5% del total de delictes).

Es van iniciar 111 ordres de protecció, 107 incoades a instància de la víctima de violència masclista. Més de la meitat de les ordres de protecció van ser adoptades (56,8%).

La majoria dels homes denunciats (73,9%) eren de nacionalitat espanyola. El 75,6% de les víctimes de violència masclista a les que se’ls va activar una ordre de protecció eren majors d’edat i de nacionalitat espanyola. El 50,5% dels agressors als que es va aplicar una ordre de protecció mantenien una relació afectiva amb la víctima: 27% eren cònjuges i el 23,4% relació afectiva.

Respecte el trimestre anterior, es van registrar 42 denúncies menys de violència masclista i  13 renúncies més al procés. Els assumptes civils d’ingrés directe van disminuir de manera destacada en el conjunt de Catalunya (-15,9% respecte el segon trimestre) i de manera més discreta en els partits judicials de la comarca (-3,7%).

Van disminuir els assumptes penals d’ingrés directe tan en els partits judicials de la comarca respecte l’anterior trimestre (-12,8%) com també en el conjunt de Catalunya (-5,5%). També van disminuir el nombre d’ordres de protecció interposades. En canvi, van augmentar el pes de les ordres de protecció adoptades.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here