El Consell Comarcal, en col•laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, va posar en marxa  fa gairebé un any, un projecte innovador vinculat a la recol•locació laboral de persones aturades dins del sector turístic de la comarca, el “Pla de competitivitat del sector turístic del Baix Llobregat: innovació i ocupació”, que combina actuacions de suport i dinamització del sector amb actuacions de foment de l’ocupació

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]A[/dropcap]quest projecte es fonamenta en la necessitat existent a la comarca de dinamitzar l’activitat econòmica per tal de generar i fomentar la crea de noves ocupacions per reduir el nombre de persones aturades, i també, actuacions de suport i dinamització de sectors econòmics que siguin tractors i/o dinamitzadors de l’activitat del territori, com és el cas del turisme dins del Baix Llobregat.

El projecte, a més de la dinamització del sector turístic, mitjançant accions que millorin i promocionin la seva posició dins de les activitats turístiques del país, també s’ha plantejat com una experiència pilot per tastar un projecte integral d’ocupació, que serveixi per recol•locar a persones aturades que provenen de sectors en crisi, com ara la construcció i la indústria, cap a sectors que tot i la situació de conjuntura desfavorable actual, mostren indicadors positius de creixement, tant productiu com d’ocupació.

Així, es vol aprofitar el potencial del sector turístic per oferir oportunitats d’ocupació a persones aturades, i d’una altra banda, posar a disposició de les empreses turístiques de la comarca, persones qualificades per treballar-hi.

La realització d’aquest projecte permetrà:

 • Crear un instrument, la xarxa dels actors socioeconòmics del sector turístic a la comarca, que permeti treballar de manera continuada, més enllà del projecte, tots aquells aspectes que afectin al sector i que des de l’administració local es puguin generar els mecanismes i promoure les condicions per a la seva millora.
 • Definir clarament els perfils ocupacionals i formatius del sector, d’acord a les necessitats reals de les empreses turístiques de la comarca.
 • Crear una borsa de treball específica del sector turístic, per donar resposta a les necessitats ocupacionals de les empreses del sector.
 • Aconseguir la mobilitat laboral de les persones aturades provinents del sectors de la construcció i/o la indústria, cap al sector turístic.
 • Qualificar a les persones a mida d’acord a les necessitats reals de les empreses.

El programa té un caire innovador dins de l’àmbit de les polítiques d’ocupació perquè:

 • Promou la creació i adaptació de nous perfils professionals.
 • Elabora i implementa noves metodologies d’orientació i intermediació basades en una anàlisi de competències.
 • Crea i implementa recursos ocupacionals que afavoreixin la inserció de persones aturades de llarga durada i també per dona resposta a les necessitats a mida de les empreses.

Les accions concretes que es realitzaran dins d’aquest projecte són:

 • Creació d’una plataforma turística online del Baix Llobregat
 • Creació de la xarxa d’actors per a la cooperació turística del Baix Llobregat
 • Creació de la taula de treball d’ocupació turística
 • Elaboració d’una guia metodològica per al disseny de perfils ocupacionals del sector
 • Implementació del dispositiu ocupacional amb una mostra d’unes 20-30 persones aturades (Realització d’un pla formatiu i accions d’orientació laboral).

El programa compta amb el cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Fons Social Europeu i té un pressupost total de 128.480,55 €.

El programa es va iniciar el passat 14 de desembre i finalitzarà el 31 de desembre de 2013.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here