L’Observatori comarcal publica una nota informativa amb les darreres dades publicades del Producte Interior Brut. Aquesta nota inclou les darreres dades trimestrals del PIB català, espanyol i europeu; l’estimació del PIB comarcal de 2012 i municipal de 2010 i les dades del creixement interanual del Valor Afegit Brut (VAB) comarcal

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l Baix Llobregat tot i ser la tercera comarca en aportació al PIB català, ha patit en els darrers anys una disminució generalitzada de la producció en tots el seus sectors econòmics.

L’aportació dels sectors industrial i de la construcció al VAB comarcal és superior a l’aportació d’aquests en el conjunt del VAB català.

Tot i amb això, el sector serveis és el sector que més aporta al VAB del Baix Llobregat, com també el que més ha resistit a la disminució generalitzada de la producció.

Dades rellevants:

 • En els primers trimestres del 2013, s’observa una lleugera recuperació en les taxes de variació del PIB.
 • El segon trimestre de 2013 les taxes de variacions són negatives a Catalunya i Espanya, però positives a la Unió Europea.
 • La demanda interna del segon trimestre, millora la registrada en el trimestre anterior.
 • La formació bruta del capital continua sent el component amb les taxes de variació més negatives.
 • Les exportacions continuen sent el component de la demanda amb les taxes de variació més positives.

El Baix Llobregat és la tercera comarca en Producte Interior Brut de Catalunya. El 21.808 milions d’euros del PIBpm (PIB a Preus de Mercat) del Baix Llobregat representen el 10,6% del PIB de Catalunya. Respecte el 2009, ha augmentat en 0,05 punts percentuals, el pes del PIB comarcal. Tot i amb això, el posicionament del Baix Llobregat disminueix en quant mirem les dades del PIB per càpita, situant la comarca al lloc 14 i situant-se per sota de la mitjana catalana.

 • Les comarques de l’Àmbit  Metropolità són les primeres en aportació al PIB català.
 • Aquest bon posicionament no es tradueix en el PIBpm per càpita.

pibbll2013

La taxa real de variació interanual del VAB de 2012 mostra valors negatius, sent el descens del VAB del Baix Llobregat (-1,9%) superior al del conjunt de Catalunya (-1,4%). Si es comparen les dades entre les comarques de l’àmbit territorial metropolità, s’observa com, des de 2008 disminueix de manera generalitzada el VAB comarcal, destacant les comarques de Vallès Occidental i Vallès Oriental per ser les que més disminueixen en les variacions interanuals dels dos darrers anys.

 • En el 2011, el Baix Llobregat va ser la comarca que més va créixer en el seu Valor Afegit Brut. En el 2012, tanmateix, va ser la segona comarca que més descens va registrar.
 • Tot i ser serveis el sector que més aporta al VAB del Baix Llobregat, l’aportació dels sectors industrial i de la construcció al VAB comarcal és superior a l’aportació que realitzen al conjunt de Catalunya.
 • La disminució del VAB per sectors econòmics és generalitzada, destacant l’agricultura i la construcció on el descens supera el 7%. El descens és més acusat al Baix Llobregat en tots els sectors productius.
 • La variació del VAB del sector primari ha observat un comportament diferencial entre Catalunya (amb un creixement del 3,1% respecte el 2006) i el Baix Llobregat que destaca per la seva disminució -4,5%.
 • Després de la lleugera recuperació del VAB del sector primari, en el 2012 el Baix Llobregat registra un descens del -9,7% respecte l’any anterior.

El principals productes en quant aportació al VAB del sector primari al Baix Llobregat són les hortalisses (el 50% del total), les flors i plantes ornamental (20%) i la fruita fresca (14%). Aquests 3 productes han observat respecte el 2011 creixement en el cas de les hortalisses (1,2%) i disminució en la producció de les flors i fruita fresca.  Cultius industrials herbacis (-32%), flors i plantes ornamentals (-26%) i fruita fresca (-24%) són els productes del sector primari que més han disminuït respecte el 2011.

 • Des del 2006 la variació acumulada del Valor Afegit Brut mostra un descens generalitzat, sent superior al Baix Llobregat (-2,2%) que a Catalunya (-1,1%). L’evolució del comportament del VAB industrial en el darrer any ha estat negativa tan al
  conjunt de Catalunya com al Baix Llobregat.

La indústria química (19%), el material de transport (19%) i la indústria agroalimentària (10%) són els principals subproductes del sector industrial de la comarca. Mentre que la indústria química i el material de transport ha disminuït en la seva aportació al VAB industrial, la indústria agroalimentària ha presentat un increment del 3% respecte el 2011.

La producció d’altres minerals no metàl·lics (-9%), la indústria metal·lúrgica (-7%) i la producció d’equipament elèctric, electrònic i òptic són els subsectors industrials que més han disminuït al VAB industrial del Baix Llobregat.

Un dels sectors que ha registrat una disminució continuada en el Valor Afegit Brut ha estat el de la construcció. Des de 2006 s’ha observat un descens acumulat tan a la comarca  (-2%) com al conjunt de Catalunya (-4%).

 • El comportament acumulat del VAB del sector com l’evolució any a any del mateix, mostra com la construcció al Baix Llobregat sempre ha presentat uns valors més positius que els observats al conjunt de Catalunya.
 • Serveis ha estat el sector que menys ha disminuït en el seu valor afegit brut respecte l’any anterior. Des de 2006 la variació acumulada del VAB del sector ha observat un comportament positiu en els 2 àmbits territorials, un 1,8% al Baix Llobregat i un 1,5% al conjunt de Catalunya.

Immobiliàries i serveis a les empreses (29%), comerç (21%) i Administració Pública,sanitat i ensenyament (17%) són els subsectors que més aporten al Valor Afegit Brut del sector serveis. Aquests subsectors han disminuït en quant aportació al VAB sectorial respecte el 2011.

Altres serveis socials i serveis i hostaleria són els subproductes de serveis que millor s’han comportat respecte l’any anterior (0,4% i -0,1% de variació interanual respectivament).
 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here