Segons l’informe semestral de relacions laborals i qualitat en el treball que publica l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat (OC-BL) per al primer semestre de 2013 el nombre persones afectades per expedients de regulació d’ocupació (ERO) torna a disminuir per segon semestre consecutiu. Durant el primer semestre de 2013 s’han realitzat un total de 224 expedients de regulació que van afectar a 3.752 persones

El 45,1% dels expedients van ser de suspensió temporal de la relació laboral, el 38,8% de reducció de la jornada i el 16,1% de rescissió del contracte.

Una de les activitats econòmiques més afectades a la comarca, no tant pel nombre d’expedients oberts sinó pel nombre de persones afectades és la de fabricació de vehicles a motor, que ha afectat a 557 persones en els 7 expedients de regulació oberts aquest primer semestre de 2013. La resta d’activitats per sobre dels 300 afectats per ERO a la comarca són les activitats de comerç a l’engròs, indústries químiques i les activitats vinculades a la metal·lúrgia.

Pel que fa a les dades de sinistralitat laboral es pot dir que el col·lectiu masculí és el que ha continuat augmentant aquesta estadística amb un 10% de sinistres laborals amb baixa més que el semestre anterior. Pel que fa al conjunt de sinistres laborals a la comarca s’han produït 4.008 accidents durant aquesta primera part de l’any, 4 d’ells accidents mortals (2 més que el semestre anterior).

En la distribució d’accidents per sectors econòmics (industria, construcció i serveis) i calculat l’índex de sinistralitat, es comprova que durant aquest primer semestre de l’any aquest indicador ha pujat especialment en els sectors de la indústria i dels serveis, i amb menys força en la construcció.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here