El projecte Reempresa ha salvat dues empreses catalanes per setmana durant l’any 2013, segons es desprèn de les dades que han donat a conèixer avui el president del Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni Abad, i el seu director general, Albert Colomer. A la demarcació de Barcelona, on destaquen els bons resultats assolits, el projecte Reempresa està liderat per la patronal Cecot juntament amb la Diputació de Barcelona

Per demarcacions, doncs, Barcelona és on es concentra el major número de reempreses d’èxit, el 78% del total, seguida de Girona amb un 9%, Tarragona amb un 7% i Lleida amb un 6%.  La inversió induïda d’aquests casos d’èxit es concentra en un 91% a la província de Barcelona, en un 4% a Girona, en un 3% a Lleida i en un 2% a Tarragona.

Entre les dades de balanç, destaca també el fet que el 86% de les reempreses d’èxit l’any 2013 s’han fet a tercers. Aquest fet anima a pensar que sense un mercat estructurat com el de Reempresa, que actua com a punt de trobada entre cedents i reemprenedors per al casament d’oferta i demanda, el volum de transaccions hagués estat inferior. Tanmateix, un 9% de les reempreses d’èxit han estat adquirides pels treballadors, un 5% han estat comprades per un familiar i només el 0,58% dels casos han estat adquirides per socis.

Si analitzem els casos de reempresa d’èxit per sectors, el Comerç suposa el 35%, els Serveis concentra el 30%, la Hostaleria un 27% i la Indústria el 7%. Pel que fa a la inversió induïda per sectors, el Comerç continua sent el sector que genera més inversió en un 39,20% del total de la inversió induïda, seguit dels Serveis amb un 28,37% de la inversió, la Indústria suposa el 18,54% de la inversió induïda i l’Hostaleria el 13,89%.

El preu mitjà d’una reempresa d’èxit durant el 2013 varia en funció del sector: el preu mitjà per sector més elevat és el del sector Indústria, amb una mitjana de 121.449 € de preu de cessió que té lògica si tenim en compte que solen ser empreses amb més equipament i maquinària, que requereixen de més actiu per a operar. El Comerç té un preu de cessió mig de 51.358 €, seguit de prop pel sector Serveis, amb un preu mig de 42.882 €. Finalment, el sector de l’Hostaleria compta amb un preu mitjà de cessió de 23.239 €.

Si ens centrem en la forma jurídica, el 65% de les empreses ateses per Reempresa operaven sota el règim jurídic d’empresari individual o autònom, mentre que les societats mercantils representen el 33% de les operacions realitzades amb èxit per l’entitat.

Durant l’any 2013 s’han atès a 434 cedents, que representen un 36.14% respecte del total d’usuaris cedents atesos. En agregat, des de la posada en funcionament del Centre, s’ha atès a 1.201 cedents, un 57,2% d’ells són homes i el 42,8% dones. Per edats, el 45% dels cedents tenen entre 31 i 50 anys, un 27% tenen més de 61 anys i el 22% tenen entre 51 i 60 anys. El sector Serveis i Comerç acumulen un 34% de l’oferta de cessió respectivament, seguit  pel sector hostaler, amb un 18%, i l’industrial amb un 8,83%.I la motivació més habitual per posar a la venda l’empresa és la jubilació, amb un 25,56% dels casos, seguit per motius personals, amb un 13,16%; el canvi de professió en l’11,66% de casos; el canvi de domicili en el 10,82% dels casos o el 6,16% que ho fan per motius de salut.

En el cas dels reemprenedors, el perfil canvia respecte al dels cedents. Durant aquest any 2013 s’han atès a 836 persones reemprenedores, que representa un creixement d’un 128% respecte els reemprenedors que van ser atesos durant l’any anterior. En acumulat, Reempresa ha atès fins a 1.495 reemprenedors des de l’inici del projecte.

A diferència dels cedents, les persones reemprenedores són homes en un 71% dels casos i en el 29% de casos restants són dones. Per edats, el 58,66% tenen entre 31 i 50 anys i un 20,13% tenen entre 51 i 60 anys. Aquesta dada apunta a que les persones amb edats properes als 50 anys que no troben una ocupació per part de tercers opten per la via de l’autoocupació com alternativa al mercat de treball actual. El 24% dels reemprenedors s’interessen per poder reemprendre en el sector Serveis, un 16% s’interessen pel sector Comerç, un 14% ho fan pel sector Hostaleria i un 13% dels reemprenedors estarien interessats en el sector Industrial.

Reempresa va néixer a finals de l’any 2011 amb la voluntat de crear i estructurar un mercat de la compravenda de petits negocis a Catalunya. Des de la seva posada en marxa, ha donat continuïtat a 180 empreses que tenien previst cessar la seva activitat, amb una inversió induïda de 8.897.035 € i un creixement molt veloç: 13 reempreses d’èxit l’any 2011, 57 el 2012 i 101 el 2013.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here