Martorell, Sant Boi i Sant Vicenç dels Horts són exemple del que està passant arreu del Baix Llobregat. La disminució del nombre d’alumnes i la forta crisi econòmica, justifiquen els tancaments segons Ensenyament. No obstant, l’augment de les ràtios i l’aposta del govern per la concertada i la privada en detriment de la pública, són les raons que esgrimeixen les persones que s’oposen a aquests tancaments, que consideren injustificats i una pèrdua per als municipis

Martorell

SALVEM L’ESCOLA PÚBLICA VICENTE ALEIXANDRE es va oposar a la proposta feta des del Departament d’Educació de la Generalitat i concretament des de Planificació Territorial, de fer un pla de Transformació Progressiva on l’escola Vicente Aleixandre de primària aniria desapareixent poc a poc i on s’anirien obrint cursos i línies d’ESO, a causa de necessitats producte de la demografia.

Tota la comunitat educativa de l’Escola Vicente Aleixandre de Martorell es va oposar a aquest pla de transformació progressiva, defensant que es cerqués una altra ubicació per a les places d’ESO, adequada i digna per a les necessitats educatives de l’alumnat.

“L’Escola Vicente Aleixandre té 35 anys, durant els quals ha establert i mantingut un projecte educatiu ben valorat tant pels alumnes, famílies i professors, com per les administracions. L’escola és part bàsica i fonamental de la xarxa social i comunitària de la població. Quan una població tanca una escola l’ha perdut per sempre, perdent també tots els elements educatius, culturals, socials i comunitaris que aporta. Defensem que Martorell pugui mantenir la seva diversitat en la oferta educativa, mantenint obertes totes les escoles publiques” sentenciava un comunicat de la Plataforma.

Finalment, el consistori martorellenc i el departament d’Ensenyament de la Generalitat van decidir allotjar el nou Institut d’Ensenyament Secundari Obligatori a l’antiga Escola Montserrat, a partir del curs 2014-15. L’Ajuntament ha fet públic que no es planteja en cap cas ni el tancament, ni la transformació de cap escola d’infantil i primària actualment existent al municipi.

El departament d’Ensenyament de la Generalitat, d’acord amb les seves dades de projecció demogràfica, tenia la intenció d’ubicar un nou Institut d’Ensenyament Secundari Obligatori a les dependències de l’actual Escola Vicente Aleixandre. El passat dijous, l’Ajuntament de Martorell es va reunir amb el director general de Centres Públics de la Generalitat, Antoni Llobet, per oferir les dependències de l’antiga Escola Montserrat com a alternativa, davant la reacció contrària de la comunitat educativa de la ciutat a la proposta inicial.

Immediatament després, aquell mateix divendres, es va convocar un Consell Escolar Extraordinari per part del consistori martorellenc, per donar una resposta a les peticions de SALVEM L’ESCOLA PÚBLICA VICENTE ALEIXANDRE. Finalment, no es tancarà cap línia de P3. Cada escola continuarà igual que aquest curs, ja que l’Ajuntament cedeix l’antiga escola Montserrat per ubicar-hi el nou Institut. Per la seva banda, SALVEM L’ESCOLA PÚBLICA VICENTE ALEIXANDRE s’ha comrpomès a desconvocar les mobilitzacions que tenia programades.

Sant Boi

L’inici del present curs va ser complicat a la localitat baixllobregatina. El consistori i els veïns i veïnes van haver de lluitar per l’acabament de l’escola Gaudí, el manteniment del segon P3 al Parellada i l’obertura d’un grup més a l’institut Marianao.

Ara, s’anuncia que el 2014-2015 s’iniciarà amb el tancament de dos grups de P3 a la localitat baixllobregatina, un a l’Amat-Verdú i l’altre al Rafael Casanova, a causa d’una disminució del nombre d’alumnat a escolaritzar. Per als que es mostren contraris a aquest tancament, s’hauríen d’haver considerat més opcions abans que el tancament, com reduïr la ràtio, el nombre d’alumnes per aula, de manera que es mantingués l’oferta global de línies escolars.

Per al regidor d’educació de Sant Boi, Luís Pérez (ICV) “la senyora Rigau ha decidit que sigui la pública la que assumeixi l’impacte. Podia haver decidit no renovar, aprofitant que s’acaben a finals d’aquest curs, alguns concerts amb la privada. Podia haver repartit salomònicament la retallada…Però no és un secret que CiU no té gaire simpaties per l’escola pública i que li assigna un paper secundari, a remolc dels interessos de la patronal religiosa i privada”.

Segon Pérez, “Ens toca tornar a cridar No, Consellera Rigau!”

Sant Vicenç dels Horts

El passat mes de desembre, el Ple de l’Ajuntament baixllobregatí va aprobar una moció on es mostraba el rebuig al tancament previst de dues línies educatives pel curs 2014-2015 i demanava al Departament d’Ensenyament que es busquéssin les altervatves necessàries per evitar el tancament de línies educatives a Samt Vicenç.

Per als que s’oposen al tancament d’aquestes línies escolars, tant l’escola de La Vinyala com l’escola Mare de Déu del Rocío són dues escoles que fan, com la resta de centres educatius de Sant Vicenç, una tasca extraordinària tant per la formació com per a la vertebració i cohesió social del poble.

L’Escola Mare de Déu del Rocío, a més, té la qualificació de “Comunitat d’Aprenentatge”, reconeixement que la Generalitat de Catalunya només ha otorgat a 23 escoles del país (i única a la comarca del Baix Llobregat) com a señal de prestigi i qualitat educativa. El problema més greu és que aquesta escola és una escola d’una sola línia, i per tant, és fácil imaginar les conseqüències definitives que pot tenir el tancament de la seva única línia.

Segons la comunitat educativa i el PSC del municipi -que ha presentat una moció de cara al proper Ple-, l’anunci de tancament de línies, tant a l’escola de La Vinyala com a l’escola de la Mare de Déu del Rocío ha estat unilateral i de manera no consensuada ni amb el centre, ni amb el professorat ni amb les asociacions de pares i mares.

En les darreres setmanes s’han produït un seguit d’accions de protesta contra el tancament d’aquestes línies com la recollida de signatures o la multitudinària concentració reivinicativa del passat dia 6 de febrer organitzaa per la FAMPA de Sant Vicenç dels Horts.

 

 

1 COMENTARI

  1. […] Entre els centres directament afectats, n’hi ha diversos del Baix Llobregat. De forma progressiva -impedint la matriculació en els grups de P3 i provocant la desaparició gradual dels cursos-, es preveu que es tanquin, entre d’altres, l’escola Montpedrós de Santa Coloma de Cervelló i la Mare de Déu del Roció de Sant Vicenç dels Horts. […]

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here