El subdirector general per a la Protecció de la Costa va afirmar ser conscient de la problemàtica i es va comprometre a prendre mesures per protegir les platges

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, es va entrevistar dilluns a Madrid amb el subdirector general per a la Protecció de la Costa, Ángel Muñoz. Una reunió que l’alcaldessa havia demanat als responsables del Ministeri de Medi Ambient per tal que s’impulsin les accions necessàries per evitar i corregir la regressió del litoral de Gavà.

A la reunió amb el responsable ministerial, l’alcaldessa va exposar la seva preocupació pel fenomen de regressió que ja fa temps que es va observant a les platges de Gavà. L’alcaldessa també li va traslladar les propostes de Gavà per fer front a la situació, arran de l’estudi que l’Ajuntament va encarregar al Centre d’Investigació dels Recursos Costaners al maig de 2013. Al setembre de 2012, i a petició del Parlament de Catalunya, el mateix Centre va constatar l’important creixement de la regressió en aquesta zona, i l’atribuïa bàsicament a l’ampliació del Port de Barcelona i a la manca d’efectivitat de les mesures correctores que havien d’evitar aquest efecte.

El subdirector general per a la Protecció de la Costa es va comprometre a actuar amb rapidesa per atendre les demandes de Gavà. D’altra banda, va anunciar que sol·licitarà un estudi a la Universitat de Cantàbria per complementar l’informe aportat per l’Ajuntament i traslladar-lo immediatament al Port de Barcelona i a la Comissió de Seguiment del Programa de Vigilància de la Declaració d’Impacte Ambiental del Pla Director del Port de Barcelona, per tal que s’adoptin les mesures oportunes. A la reunió, l’alcaldessa va reivindicar també que l’Ajuntament de Gavà formi part com a membre de ple dret d’aquesta Comissió.

Raquel Sánchez ha destacat que “he expressat la necessitat d’actuar ràpidament per resoldre la problemàtica i que en les pròximes setmanes ja es concretin algunes de les accions que s’han d’impulsar per aturar i corregir la regressió de les platges de Gavà”. L’alcaldessa ha afegit que “des de l’Ajuntament, i jo personalment, serem bel·ligerants en aquest qüestió, molt sensible per a a la nostra ciutat des de tots els punts de vista”.

La reunió de l’alcaldessa a Madrid s’afegeix a la que fa unes setmanes va mantenir amb Jordi Foz, subdirector general de Costes i Acció Territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat de Generalitat de Catalunya.
Més enllà de l’impacte directe sobre la platja de Gavà, l’alcaldessa està abordant aquesta qüestió en coordinació amb l’Àrea Metropolitana i amb altres municipis situats a l’àrea d’influència del Port, en concret Viladecans i El Prat.

Les propostes de Gavà
L’estudi demanat per l’Ajuntament no només constata que es produeix la regressió de les platges sinó que a més planteja les mesures correctores que s’haurien d’aplicar. En aquest sentit, les peticions de Gavà passen per:

– Revisió de la mesura correctora de la Declaració d’Impacte Ambiental sobre el Pla Director del Port de Barcelona perquè aportin la quantitat i especialment la qualitat de sorra necessària per revertir el procés actual de regressió litoral a les platges dels termes municipals de Gavà, Viladecans i el Prat.

– L’adopció de les mesures oportunes perquè l’Autoritat Portuària de Barcelona modifiqui l’abans possible els paràmetres de quantitat, qualitat i zona de descàrrega de la sorra aportada com adaptació d’aquesta mesura correctora.

– L’adopció de mesures per solucionar l’impacte que s’ha produït en aquestes platges per restituir la realitat preexistent que pretenia preservar la Declaració d’Impacte Ambiental del Pla Director del Port de Barcelona.

– Tenint en compte l’interès ambiental, turístic i econòmic del litoral de Gavà, Viladecans i el Prat, implementar solucions per a la fixació de les platges, tenint en compte les opcions plantejades per Gavà i respectant el model de platja actual, sense estructures rígides i amb una conservació del paisatge dunar.

L’estudi encarregat per l’Ajuntament de Gavà proposa com a solució òptima l’aportació de 50.0000 metres cúbics de sorra a la platja de Gavà, a l’altura de l’Hotel AC, per començar a minimitzar la regressió de l’ample de platja, que es calcula arribarà a 2 metres/any a la banda nord, entre l’avinguda del Mar i el carrer de Premià. A més proposa mantenir la morfologia i usos actuals, combinant una duna fusible d’1,5 metres d’altura i 10 metres d’ample amb 88.000 metres cúbics de sorra proper al sistema dunar actual que actuaria com a defensa davant dels temporals. Amb aquest sistema de protecció s’asseguraria un ample mínim de 20-30 metres a la platja de Gavà, acompanyant-lo de manteniment periòdic amb mitjans mecànics per mantenir la sorra quan afectin temporals durant un període de vida útil de 15 anys.

Quant a la procedència de la sorra, l’adequada és la que arriba a la platja de Castelldefels i Port Ginesta, o bé la del banc de sorra més proper a la costa per ser de tamany de gra adequat, si bé això caldria contrastar-lo amb un estudi del sediment de la costa de Gava. Es podria valorar també, com a opció alternativa, aconseguir la sorra de fons terrestres, com ara de lleres de rius i pedreres, cosa que probablement alteraria el cost de la intervenció.

Font: Ajuntament de Gavà

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here