Segons les dades de l’Enquesta d’Ocupació Hotelera, elaborada per l’Observatori Comarcal conjuntament amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, l’ocupació hotelera a l’estiu continua augmentant (83,2%) i consolida el creixement iniciat al 2012

El mes d’agost registra l’ocupació més elevada amb més del 86% d’ocupació del total places hoteleres de la comarca. Els establiments de la zona Delta i els de categoria inferior són els que presenten el major percentatge d’ocupació a l’estiu.

La reserva de grups augmenta representant el 33% de les reserves dels hotels i el 10% de les reserves dels apartaments. Aquest estiu augmenta el promig tarifari (63,8€ és el preu promig d’una habitació doble, a l’estiu de 2014, era de 59,8€). Vacances continua sent el principal motiu d’estada i augmenta el seu pes respecte el conjunt de motius d’estada a la comarca en els mesos d’estiu.

La majoria dels clients dels hotels i apartaments provenien de l’estranger (50% del total dels clients dels hotels i 75,5% de l’ocupació dels apartaments). Respecte l’estiu anterior, augmenta de manera destacada el pes del client espanyol en els hotels i el pes del client estranger continua augmentant en els apartaments de la comarca.

França i Regne Unit són les principals procedències dels clients estrangers dels establiments hotelers (el 33% del total). En els apartaments destaca el mercat francès que representa el 19% del total del client estranger. Respecte l’estiu passat cal destacar el descens del mercat rus i l’augment dels clients procedents de França i Regne Unit.

Més de la meitat dels clients del mercat espanyol provenen de Catalunya i Madrid (el 48% del total de l’ocupació domèstica dels hotels i el 58% del total de l’ocupació domèstica dels apartaments). Disminueix el client català i augmenta el client basc i andalús respecte l’estiu 2014.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here