La variació acumulada del VAB el període 2010-14 és ja positiva, mentre que el conjunt de Catalunya encara arrossega pèrdues

Segons el darrer Informe de Conjuntura Econòmica del Fòrum Empresarial del Llobregat, recentment publicat, amb un creixement del VAB del 3,80% el 2014, el Baix Llobregat esdevé la tercera comarca que més creix del conjunt de comarques catalanes, segons dades facilitades al Fòrum pel darrer Anuari Econòmic Comarcal publicat per CatalunyaCaixa. 

Aquest creixement, només superat per l’Alta Ribagorça (3,94%) i les Garrigues (3,88%), està molt per sobre la mitjana catalana de l’1,52%. S’observa, per tant, una evolució molt favorable respecte a l’any anterior, quan el Baix Llobregat se situava al mig en el rànquing de creixement de les 41 comarques catalanes.  
 
D’aquesta manera, al 2014 es consolida el canvi de tendència iniciat l’any anterior, quan l’economia del Baix Llobregat va créixer d’un 0,43%, i es deixen enrere les contraccions registrades el 2011 (-0,74%) i el 2012 (-1,54%). 
 
Aquest significatiu avenç del VAB el 2014 reflecteix els importants increments que registren els serveis (4,50%), que tenen un pes del 71,5% sobre el total del PIB, la indústria (3,29%), amb un pes del 22,2%, i el primari (1,14%), que té una participació molt modesta, del 0,1%, mentre que la construcció, amb un pes del 6,3%, va retrocedir d’un 2,32%.  
 

La variació acumulada del VAB el període 2010-14 és ja positiva, mentre que el conjunt de Catalunya encara arrossega pèrdues

Amb aquest creixement del 2014, el canvi del VAB del Baix Llobregat entre el 2010 i el 2014 és ja positiu (1,89%), per l’avenç de la indústria, del 2,18%, i, en especial, dels serveis (5,95%), aconseguint compensar ja les notables correccions que acumula la construcció (-29,63%) i el primari (-1,74%). Per al conjunt de Catalunya, els registres acumulats no són tan favorables i encara mostren un retrocés del 0,96% en el període esmentat.

Dins dels serveis, tant els públics (+1,6%), com els privats (+4,9%) presenten augments, tot i que aquests darrers representen la major part del VAB del sector serveis (86,6% de pes). Destaca el repunt de les activitats immobiliàries, que creixen d’un 11,0%, el transport, amb un 6,0%, les activitats professionals, científiques i administratives (+4,5%) i l’hostaleria (+4,4%). El comerç, que és l’activitat que més pes té dins dels serveis (28,5%), creixia de forma més moderada, d’un 2,1%. Aquesta dinàmica als serveis va derivar en un increment dels afiliats al sector, del 3,97% el 2014, alhora que l’atur registrat va caure d’un 5,31%.
La indústria va créixer amb intensitat el 2014, empentada per les produccions manufactureres (3,50%), malgrat la caiguda de l’energia (-7,28%). La millora manufacturera ve impulsada pel sector químic que, amb un pes del 16% sobre el sector industrial, va créixer d’un 11,05%, seguit de l’alimentació (pes del 15% i creixement del 3,93%) i de la metal·lúrgia i productes metàl·lics (13% de pes i avenç de l’1,4%).

Destacar els productes informàtics, electrònics i òptics que, tot i el seu pes més reduït sobre el sector industrial, del 4,8%, creixen d’un destacat 15,2%. Però malgrat l’expansió productiva observada el 2014, aquesta millora no s’ha traslladat a l’ocupació a la indústria, que perd un 0,6% d’afiliats durant l’any, malgrat la disminució de l’atur registrat del 12,5%.

Pel que fa al sector de la construcció, el 2014 encara registra un descens del seu VAB, del 2,32%, tot i que menor que el -7,22% del 2013. Aquesta davallada reflecteix la de tots el sectors relacionats, llevat de la construcció residencial, que augmenta un 4,41%, amb forts avenços dels habitatges en construcció, d’un 47,6% i dels iniciats (d’un significatiu 133,43%).

Aquesta evolució ve acompanyada per un nou retrocés de l’ocupació, amb una caiguda dels afiliats al règim general i d’autònoms del 2,03% en el conjunt del 2014, tot i que l’atur registrat es redueix d’un 17,5%.

Finalment, el creixement del sector primari s’explica per l’augment de l’agricultura, de l’1,72%, frenada per la caiguda de les patates i els cereals (-2,26% i -33,21%, respectivament) i empentada per les hortalisses (+3,75%). D’altra banda, la ramaderia, amb un pes molt reduït sobre el total del sector primari, del 7,7%, va disminuir del 6,69%, amb el porquí caient amb intensitat (-15,54%), parcialment compensat per la millora de l’aviram (+0,76%) i el boví (+8,79%).
Font: Fòrum Empresarial del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here