El Baix Llobregat queda en prou bona poisició en aquest estudi de la Fundació Bofill, ja que la capital de la comarca, Sant Feliu de Llobregat, ocupa la 3a posició del rànking, seguida de Gavà en 5a posició i del Prat en 8a

Esplugues va ser un municipi pioner pel que fa a la implantació d’escoles bressol públiques, ja que les primeres daten de principis dels anys 80, és a dir, fa més de 35 anys. La renovació i l’adaptació a la demanda durant aquest període han teixit una consistent xarxa pública formada per quatre escoles bressol municipals i una de la Generalitat que, sumada a l’àmplia oferta privada existent al municipi, ha situat Esplugues al capdavant dels municipis catalans pel que fa a l’escolarització d’infants de 0 a 2 anys.

Així ho diu l’informe de la Fundació Jaume Bofill titulat De l’escola bressol a les polítiques per a la petita infància, que estableix una radiografia de la situació de les escoles bressol a Catalunya a partir de la cobertura existent als municipis catalans de més de 20.000 habitants.

Esplugues compta amb una cobertura total (pública i privada) del 60,9%, segons l’informe, basat en dades del curs 2013-2014. És a dir que sis de cada deu infants de menys de tres anys va a alguna escola bressol. 

El segon municipi d’aquest rànquing és Sant Cugat amb 59,2% (gràcies a una cobertura molt gran de centres privats) i en tercer lloc es troben Sant Feliu de Llobregat i Girona, amb 54,9%. Pel que fa només a escoles públiques, la cobertura a Esplugues és del 35,5%, la segona més elevada de tot Catalunya.

L’informe subratlla, a més, que en el conjunt de Catalunya queden anualment un 10,2% de places públiques sense cobrir. En el cas d’Esplugues, és 0, ja que cada any es cobreix al 100% la demanda, gràcies a les quatre escoles bressol municipals (La Mainada, Montserrat, Montesa i Marta Mata) i la de la Generalitat (El Sucre).

El document també esmenta els preus d’escolarització i la pujada que s’ha experimentat a la província de Barcelona del curs 2009-2010 al curs 2014-2015, en passar de 134 a 161 euros de mitjana. A Esplugues, el preu s’ha mantingut en 114 euros als darrers anys.

Beques per a la inclusió social

Un altre punt que destaca la Fundació Jaume Bofill en el seu informe és que el 60,8% dels municipis de la demarcació de Barcelona han adoptat algun sistema de bonificacions, beques o tarifació social en funció de la renda familiar “per evitar que les quotes constitueixin una barrera inaccessible per a les famílies en pitjor situació econòmica”. A Esplugues, des del curs 2012-2013 funciona el sistema de tarifació social, que permet que les famílies amb menys ingressos tinguin una major bonificació.

El curs passat, l’Ajuntament d’Esplugues va donar 93 beques per a assistència a una escola bressol pública, amb un import total de 79.000 euros, així com 57 per a menjador, amb una despesa de més de 46.000 euros. El nombre total de places que es van ocupar va ser de 356. El curs actual ha començat amb 369 places, ja que s’ha obert una nova aula a l’Escola Bressol Montserrat.


Font: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here