L’actual govern municipal, format per PDCAT, ERC i la CUP; no veu apropiat el projecte de forn crematori que ha presentat l’empresa concessionària del tanatori municipal. La ubicació i la dimensió de la instal·lació plantejada han portat l’Ajuntament a estudiar totes les possibilitats legals i a buscar alternatives, si bé no hi ha garanties jurídiques que es pugui evitar la tramitació del projecte.

La instal·lació d’un forn crematori al tanatori de Molins de Rei està prevista en el contracte de concessió adjudicat al 2005, i preveu que l’obra s’executi en qualsevol moment mentre la concessió estigui vigent. No obstant això, l’actual govern municipal no veu apropiat el projecte per tres motius:

·       La proposta d’ubicació del forn crematori és massa propera a zones residencials. El govern municipal entén que s’hauria de situar a més de 500 metres de qualsevol  vivenda.

·       A més, Molins de Rei forma part de la Zona de Protecció Especial (ZPE) de l’Ambient Atmosfèric. L’Ajuntament espera que la Generalitat ho tingui especialment en compte en el moment de redactar el preceptiu informe d’emissions que requereix el projecte.

·       Finalment el govern també considera que el projecte està sobredimensionat per les necessitats d’incineració que pot tenir el municipi.

Per tot plegat, l’equip de govern està analitzant totes les possibilitats legals i buscant alternatives a la instal·lació que s’ha sol·licitat per part de la concessionària. Malgrat tot, l’Ajuntament és conscient que serà molt difícil poder canviar les condicions previstes fa 13 anys. A més, cal tenir en compte que qui fa l’informe vinculant final és l’Àrea Metropolitana de Barcelona, cosa que redueix de forma molt important el marge d’actuació que té l’Ajuntament.

En tot cas, un cop iniciats els tràmits per part de l’empresa concessionària, l’Ajuntament ha fet els passos previstos i legalment establerts en aquests casos. Fa poques setmanes va rebre l’informe de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que autoritza la tramitació de la sol·licitud. A continuació va sotmetre l’expedient a informació pública i veïnal. En aquest sentit s’ha optat per ampliar el període d’al·legacions fins al 17 de setembre per garantir que tothom té la possibilitat de consultar la informació i fer les al·legacions que consideri oportunes.

L’Ajuntament també està recollint la màxima informació amb els serveis tècnics municipals i ha convocat una reunió amb els veïns i veïnes per explicar l’estat del projecte i per recollir les seves opinions. També anirà informant puntualment de l’estat de l’expedient, el resultat final del qual dependrà de l’informe vinculant que emeti l’AMB.

Font: Ajuntament de Molins de Rei

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here