Durant el 2n trimestre creix el nombre de centres de cotització a la Seguretat Social, així com també ho fa la població autònoma. Tot i que el creixement dels centres de cotització és lleuger (+0,4%). Aquest creixement és major a la comarca que a la resta d’àmbits territorials de referència.

Per contra, la població assalariada disminueix en 2.798 afiliacions, registrant-se un total de 261.864 personesassalariades.

Transport aeri, comerç al detall i serveis d’informaciósón les activitats que més creixen en afiliació aquest trimestre. Educació i serveis socials sense allotjament, en canvi, són les que perden més afiliació. En el cas de les variacions en termes anuals, comerç a l’engròs i activitats de seguretat i investigació, són les activitats que més creixen.  Serveis a edificis i jardineria i activitats relacionades amb l’ocupació, en canvi, disminueixen en població afiliada.

L’atur registrat disminueixen el segon trimestre de l’any (2.501 persones menys, -6,3%) i en termes interanuals es confirma aquest descens en 1.858 persones menys (-4,8%).

Pel que fa a la contractació, creixen en 3.004 els contractes registratsrespecte el trimestre anterior. En termes interanuals, la contractació s’incrementa en 130 contractes més. El 87,4% dels nous contractes d’aquest trimestre han estat temporals, proporció que puja respecte el trimestre anterior.

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here