413 dones víctimes de violència masclista. 14 homes condemnats, 2 d’absolts en el primer trimestre de 2020. El nombre de denúncies de violència masclista (445)  disminueixen tant respecte el trimestre anterior (-78) com el mateix trimestre de l’any anterior (-86). 13 de cada 100 dones víctimes de violència masclista dispensen la seva obligació de declarar en el procés judicial.  El 84% de les denúncies van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la víctima de violència masclista, 7% amb intervenció directa policial i 9% informe de lesions.

En el primer trimestre de 2020 disminueixen les ordres de protecció iniciades al Baix Llobregat.  Així, en el primer trimestre de 2020 les ordres de protecció iniciades són 80 (-1% respecte el trimestre anterior i un 18% menys que en el primer trimestre de 2019). Creix el pes de les ordres de protecció denegades que ha passat de suposar el 41% en el primer trimestre del 2019 a ser el 50% del total de les ordres de protecció iniciades a la comarca.

Els assumptes civils i penals d’ingrés directe als partits judicials al Baix Llobregat disminueixen. La majoria dels agressors (63%) als que s’ha aplicat  una ordre de protecció havien finalitzat la relació afectiva amb la seva víctima.

El sobreseïment provisional és la forma de terminació de l’assumpte jutjat més freqüent (51%) seguit de l’elevació a l’òrgan competent (35%). El percentatge de sentències condemnatòries és menor a la comarca (4,6%) que a Catalunya (10%) o al total d’Espanya (12,5%).

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat publica l’informe trimestral de violència contra les dones amb l’explotació de les dades recollides pel Consejo General del Poder Judicial. Aquest informe recull dades de denúncies; mesures de protecció; assumptes penals i assumptes civils i ordres de protecció.

Font: CCBLL

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here