Divendres, desembre 2, 2022

taulaaturagost

Informe mensual d’atur registrat a l’agost 2012. Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat

graficatur