La concessionària estudia accions jurídiques per defensar els seus “legítims interessos”. La companyia creu que la resolució sobre ATLL no té “fonament jurídic suficient” i que es basa en una interpretació “errònia”

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]A[/dropcap]cciona reclamarà a la Generalitat els 298.651.830 euros que va avançar a la Generalitat com a primer pagament per la concessió del servei d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL), més danys i perjudicis, si finalment s’anul·la el contracte. Els serveis jurídics del consorci liderat per Acciona estudien portar a terme les accions jurídiques necessàries per defensar els seus “legítims interessos” si es revoca la concessió, fruit del recurs que va interposar Agbar i que aquest dijous ha estimat parcialment l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya, que depèn del Govern.

La companyia Acciona ha recordat que ja està gestionant des de l’1 de gener la Xarxa Ter Llobregat, arran del contracte amb la Generalitat. A través d’un comunicat a la Comissió del Mercat de Valors espanyola (CNMV), Acciona ha advertit que, en el cas que la situació creada desemboqués en l’anul·lació del contracte vigent, el consorci tindria dret la devolució “immediata” per part de la Generalitat dels gairebé 300 milions d’euros satisfets com a part del cànon del contracte i a la reparació dels danys i perjudicis que s’hagin causat.

Acciona participa del 39% de les accions del consorci adjudicatari, juntament amb altres accionistes com el banc d’inversions brasiler BTG Pactual, també amb el 39%, i altres societats minoritàries.

La companyia ha recordat que el contracte signat el passat 27 de desembre de 2012 continua sent jurídicament vàlid i vigent a dia d’avui, una vegada obtinguda l’autorització de la Comissió de la Competència espanyola (CNC) i aixecada la suspensió que impedia la formalització del contracte per la pròpia Generalitat. L’esmentat contracte va ser adjudicat pel Departament de Territori i Sostenibilitat el passat 6 de novembre de 2012 a favor del consorci liderat per Acciona.

Acciona ha volgut respondre així a la resolució dictada el 2 gener 2013 per l’OARCC, on estimava parcialment el recurs especial en matèria de contractació interposat Agbar contra la decisió de Territori i Sostenibilitat.

El Govern va adjudicar a Acciona el contracte de gestió i prestació de servei públic en règim de concessió, per 50 anys improrrogables, per a la construcció, millora i explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa d’abastament d’aigua Ter-Llobregat, incloent el tractament, emmagatzematge i transport de l’aigua.

Acciona creu que la resolució sobre ATLL no té “fonament jurídic suficient” i que es basa en una interpretació “errònia”

L’empresa defensa que la proposta guanyadora respecta el límit màxim de 10 anys previst en les bases de la licitació.

Acciona Agua considera que la resolució sobre l’adjudicació d’Aigües Ter-Llobregat no té un “fonament jurídic suficient” i que es basa en una “errònia” interpretació dels fets i les normes aplicables. Segons l’empresa, la proposta guanyadora respecta el límit màxim de 10 anys previst en les bases de la licitació.

Al seu entendre, i segons recull en un comunicat, les modificacions posteriors a aquest termini afecten únicament als períodes parcials d’execució i considera que la resolució confon els terminis parcials d’execució del pla d’obres, que són modificables, amb el període màxim total, que assegura que sí que es respectava.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here