Es detecta un augment progressiu de l’alumnat en educació infantil i, per primera vegada, les matrícules en els cicles formatius superen les del Batxillerat

[dropcap color=”#336600″ font=”arial” fontsize=”40″]P[/dropcap]el que fa als centres educatius i al personal docent, el 67,4% dels centres educatius del Baix Llobregat són de titularitat pública i s’augmenta en 12 centres l’oferta de centres exclusius d’educació infantil. Respecte el curs 2009-2010, augmenta el percentatge de personal docent en centres de titularitat pública d’infantil i primària i disminueix en els centres d’educació secundària (mentre que als de titularitat privada augmenta el percentatge de personal docent).

El 71,9% de l’alumnat del Baix Llobregat, tant a nivells educatius obligatoris com no obligatoris (infantil, batxillerat i cicles formatius de grau) està matriculat en centres de titularitat pública i es detecta un increment progressiu des del 2004 en l’alumnat d’educació infantil. A més, per primera vegada, el nombre d’alumnat matriculat en els cicles formatius supera al matriculat en Batxillerat.

Pel que fa a l’alumnat d’origen estranger, representa el 13,7% del total de la comarca, percentatge que disminueix respecte els dos cursos escolars anteriors. En els centres de titularitat pública suposen el 18,3% del total d’alumnat i el 4,5% en els de titularitat privada.

Respecte a l’èxit escolar, el 60,9% de l’alumnat d’ESO promociona de curs sense cap àrea pendent i el 82% de l’alumnat de quart d’ESO es gradua. Aquesta xifra és la mateixa al Baix Llobregat que al conjunt de Catalunya. En canvi, en la repetició de cursos, en comparació amb el conjunt de Catalunya, el percentatge d’alumnat que repeteix al Baix Llobregat és superior (mentre que a la comarca repeteix el 8,7% d’alumnes en el conjunt de Catalunya ho fa el 8,1%). Tot i amb això, el percentatge disminueix respecte els dos cursos escolars anteriors. El percentatge d’alumnat que no promociona en el següent curs de l’ESO no supera el 10% del conjunt matriculat en els centres de la comarca.

El 52% dels centres que només imparteixen educació infantil són de titularitat pública. Respecte al curs anterior, han incrementat tant els de titularitat privada (2 nous centres) com pública (10 centres). Pel que fa als centres d’educació especial, el 64% són de titularitat privada, percentatge que es mantè respecte el curs anterior (11 al Baix Llobregat).

Així doncs, la majoria dels alumnes del Baix Llobregat (més del 60%) estan escolaritzats en centres educatius de titularitat pública (en tots els nivells educatius). Aquesta concentració es fa més evident en l’oferta de cicles formatius de grau mig i superior. Els centres d’educació especial són els únics on el percentatge d’alumnat en centres de titularitat privada supera als de la pública.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here