[dropcap color=”#336600″ font=”arial” fontsize=”40″]L[/dropcap]’establiment de la jornada intensiva als instituts públics mereix una reflexió de la comunitat educativa i de les famílies. Des dels claustres, consells escolars i serveis territorials del Departament d’Ensenyament s’ha pres una decisió sense un debat previ amb repercussions més enllà dels recintes escolars.

Els continus canvis i les retallades perjudiquen als i les alumnes que són els damnificats i les víctimes del desgavell de decisions. En aquesta ocasió el dany prové del col·lectiu que més ha fet per l’educació pública. Sindicats de docents han trobat en la crisi econòmica un argument que va en benefici dels seus interessos. Troben en l’estalvi la via per demanar la jornada intensiva a l’educació secundària. Argumenten que tancar els instituts a les tardes reduirà les despeses de funcionament.

Fins ara el Departament d’Ensenyament es resistia a les peticions dels centres, a modificar l’horari escolar, però amb l’actual situació està més predisposat. Per una banda per l’estalvi econòmic que suposa i per l’altra perquè serveixi de moneda de canvi amb els sindicats com a contrapartida a les retallades, als augments de ratis i la reducció de plantilles. Amb la mesura, el Departament prioritza criteris econòmics mentre que els sindicats ho fan per motius laborals. Sorprèn que totes dues parts facin gala de què es pren amb una finalitat pedagògica.

I els alumnes?

En EDUCACIÓ el primer que ha de prevaler en les decisions ha de ser el benestar i l’educació dels infants i dels joves. Amb el canvi d’horari els nens i nenes a partir de 12 anys començaran les classes a les vuit del matí i tindran totes les tardes lliures. Una decisió controvertida que afecta a menors i que per a moltes famílies comportarà greus problemes de conciliació familiar i laboral, i maldecaps per a la seguretat dels fills i filles.

Les persones que es dediquen a l’educació aquest cop anteposen una millora laboral davant de la qualitat de l’educació dels alumnes. Quins avantatges aporta la jornada intensiva des del punt de vista pedagògic?

Els defensors afirmen que la racionalització dels horaris comportarà una millora en l’organització del temps i de les activitats dels alumnes que disposaran de les tardes per dedicar-les tant a les activitats acadèmiques complementàries d’estudi com a d’altres activitats extraescolars. Asseguren que la mesura millorarà el rendiment acadèmic dels alumnes. I com estan tan segurs?

Demanar la jornada intensiva a l’ESO, amb alumnes de 12 anys, és irresponsable. És necessari llevar als nois i noies a les 7 del matí? Millorarà el rendiment escolar concentrar els estudis de 8 a 2 de la tarda? D’altra banda, per a les famílies suposa un problema deixar els fills i filles moltes hores sols a casa o buscar activitats a les tardes. La major part dels pares i mares no tenim la possibilitat de conciliar la jornada laboral amb els nous horaris dels instituts. Mentre el Departament estalvia diners, les famílies els haurem de gastar en tenir els fills ocupats.

Es tracta d’un mesura abusiva: per autoritària, perquè no compta amb el conjunt de les famílies de primària i de secundària, per discriminatòria perquè només s’aplica a l’escola pública i per egoista perquè només busca una millora laboral i econòmica enlloc d’una millora en l’educació.

A qui correspon decidir?

La decisió no pot dependre tan sols dels consells escolars, sobrepassa la seva responsabilitat: tant dels representants dels mestres com dels representants de les famílies. No és tampoc únicament dels centres de secundària ja que la mesura afecta directament als infants i a les famílies de primària que han de poder opinar. Les AMPES de primària han de participar en el debat!

No es pot acceptar un canvi d’aquest abast sense un consens clar de la comunitat educativa i de les famílies. Famílies i ajuntaments han de tenir l’última paraula perquè no es tracta de decidir una millora laboral o una necessitat econòmica sinó del que va en benefici dels nois i noies i també de les famílies.

I sobretot, abans d’estendre la mesura a tots els instituts de Catalunya, cal analitzar els resultats a mig termini dels instituts pilot que van iniciar la jornada intensiva el curs passat i comptar amb un estudi pedagògic que ho justifiqui.

Dos models educatius

La mesura crearà més diferències entre els dos models sufragats amb recursos públics. A la supressió de la sisena hora, ara una altra mesura discutible que també afectarà únicament a la jornada dels centres públics. Si es tracta d’una millora pedagògica per afavorir l’educació dels infants, ho és tan sols per als alumnes de l’educació pública?

Jaume Solé, Sant Feliu de Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here