Augmenta l’atur a la comarca un 4,6% respecte el trimestre anterior així com també augmenta, tot i que amb menor intensitat, a l’àmbit territorial metropolità i al conjunt de Catalunya , sobretot entre la gent més jove

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]L[/dropcap]’informe trimestral de conjuntura laboral del 1r Trimestre de 2012, que ja ha estat publicat per l’Observatori Comarcal, incorpora un estudi monogràfic sobre les prestacions per desocupació a la comarca, on es presenten per municipis les dades de persones que perceben algun tipus de prestació d’atur.

En el primer trimestre de 2012 disminueix la població ocupada a la comarca (tant assalariada com autònoma) i també els centres de treball. Les xifres d’atur registrat a les oficines de treball augmenten i la contractació registrada disminueix.

La població assalariada al Baix Llobregat disminueix en 4.299 persones i la població del règim autònom en 363, i es comptabilitzen 398 centres de cotització menys a la Seguretat Social. Aquesta tendència de disminució també es dóna al conjunt de l’Àmbit territorial metropolità1 i de Catalunya.

Pel que fa al dinamisme, educació, serveis socials, cautxú i plàstic, són les activitats que més augmenten en número de persones afiliades aquest trimestre. Les activitats de transport aeri, comerç al detall, i emmagatzematge i activitats afins al transport, són les que han perdut més població ocupada.

En aquest primer trimestre de 2012 la població ocupada al Baix Llobregat disminueix respecte a l’any anterior en tots els seus components, és a dir, tant pel que fa a la dinàmica global, com a la dinàmica pròpia, com a l’estructura productiva de la comarca.

Augmenta l’atur registrat respecte al trimestre anterior en tots els grups d’edat i sexe.

L’atur registrat augmenta un 4,6% respecte el trimestre anterior així com també augmenta, tot i que amb menor intensitat, a l’àmbit territorial metropolità i al conjunt de Catalunya. L’augment de l’atur d’aquest trimestre afecta a tots els grups d’edat, i proporcionalment augmenta més entre el col·lectiu jove. Per sexes, l’increment es dóna per igual entre els homes i les dones. El 18,1% de l’atur registrat és de persones estrangeres. En aquest col·lectiu també augmenta l’atur registrat.

Respecte el mateix període de l’any anterior, es continua confirmant la pujada de l’atur registrat en els grups de més edat, mentre que els col·lectius menors de 35 anys disminueixen el nombre de persones registrades a les oficines d’ocupació. La taxa d’atur registrat de les dones supera a la dels homes en tots els grups d’edat excepte en el grup més jove (16 a 24 anys) i en el grup d’edat de 25 a 34 anys.

El comerç al detall, els serveis de menjar i begudes, el comerç a l’engròs, i les activitats especialitzades de la construcció són els sectors que més han augmentat en nombre de persones aturades aquest trimestre. També ho ha fet el col·lectiu sense cap experiència laboral anterior.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here