En el ple municipal del 27 d’abril es van aprovar els preus públics de 2017, els quals incorporen novetats “per fer encara més justa i equitativa la tarifació social, i ampliar-la a d’altres serveis”, tal com va explicar el regidor d’Hisenda, Josep Maria Rañé

En concret, s’avança en el model de tarifació de les escoles bressol municipals i de l’Escola Municipal de Música, que passa de ser un sistema de quotes per trams a un sistema de quotes individualitzat. A més, s’incorpora la tarifació social als abonaments de l’Estadi d’Atletisme i als de la Piscina de l’Escorxador. Una altra de les novetats és la modificació dels criteris d’exempció de pagament en els preus dels serveis de teleassistència i d’atenció domiciliària que s’amplien per beneficiar més persones.

Un dels objectius prioritaris de l’Equip de Govern de l’Ajuntament és afavorir l’accés de la ciutadania als serveis i equipaments municipals en igualtat d’oportunitats. Per aquest motiu l’any 2012 es va iniciar l’aplicació del sistema de tarifació social als serveis d’atenció domiciliària; al 2013, es va incorporar a les escoles bressol municipals; i al 2014, a l’Escola de Música. L’objectiu és adaptar els preus dels serveis a la capacitat econòmica de les famílies, és a dir, al nivell de renda de cada nucli familiar, tenint en compte també el nombre de persones que en formen part. 

Les novetats en tarifació social aprovades de cara al 2017 són:

  • Escoles bressol municipals i Escola Municipal de Música: A partir de l’1 de setembre de 2017 les quotes ja no s’establiran per trams com ara (7 trams en el cas de les escoles bressols i 4 trams en l’Escola de Música), sinó que es calcularan de forma individual per a cada unitat familiar en funció de la seva renda anual. S’estableix, per tant, una “gradació progressiva que corregeix situacions que fins ara feien que una família saltés d’un tram a l’altre per només 1 o 2 euros de diferència en la renda”, segons va explicar el regidor d’Hisenda. Les quotes seran més justes i equitatives, sense que s’hagi produït un increment en el preu mínim ni màxim, que es manté igual que en el curs anterior en tots dos serveis.
  • Estadi d’Atletisme: S’incorpora el càlcul del preu dels abonaments per accedir als serveis de l’estadi per tarifació social a partir de l’1 d’octubre de 2017. Igual que a les escoles bressol i a l’Escola de Música, les quotes es calcularan de forma individualitzada, atenent als ingressos de la unitat familiar.
  • Piscina Municipal de l’Escorxador: En el preu dels abonaments a la piscina d’estiu d’aquesta temporada s’ha aplicat el sistema de tarifació social per trams. Fins ara existien diferents modalitats d’abonaments mensuals i de temporada en funció de l’edat, i ara, els abonaments s’establiran en funció dels ingressos i el nombre de membres del nucli familiar. En concret, s’han fixat 4 trams, establerts en relació a l’IRSC (Índex de Renda de Suficiència de Catalunya). D’altra banda, les entrades puntuals a la piscina continuaran tenint preus únics en funció de l’edat. La sol·licitud d’abonaments s’haurà de fer amb cita prèvia al Complex de Piscines, del 15 de maig al 31 de juliol.  
  • Serveis de teleassistència i d’atenció domiciliària: A partir de l’1 de gener de 2018 s’amplia el tram establert per estar exempt de pagament d’aquests serveis, que passa de ser equivalent a una vegada l’IRSC a ser-ho 1’5 vegades, el que suposa ampliar el límit econòmic d’ingressos anuals per estar exempt a uns 12.000 €, en comptes dels 8.000 € que es té actualment de referència. A més, també s’estableix l’exempció de pagament en el cas del servei de teleassistència a partir del segon usuari del mateix nucli familiar.  

Per tal d’ajustar-se millor a les circumstàncies de cada família o persona, als preus establerts per tarifació social de les escoles bressol, a l’Escola Municipal de Música, l’Estadi d’Atletisme i la Piscina de l’Escorxador, s’hi aplicaran coeficients socials reductors. Així, per exemple, s’estableixen descomptes que poden arribar fins al 20% en situacions específiques (persones amb discapacitats, infants en règim d’acolliment, etc.). 

Amb totes les novetats aprovades en el ple, el regidor d’Hisenda, Josep Maria Rañé, va assegurar que “fem un pas endavant en la tarifació social, un projecte de millora progressiva i continuada que no s’acaba aquí”. I és que la voluntat de l’Equip de Govern és seguir avançant i aconseguir que tots els serveis municipals que no siguin d’entrada puntual apliquin la tarifació social.  

D’altra banda, la totalitat dels grups municipals van agrair en la sessió plenària la feina dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament i el fet que durant diversos mesos s’hagi creat una ponència en què representants de totes les forces polítiques han pogut debatre i analitzar els criteris de modificació dels preus públics del 2017.

Font: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here