El Baix Llobregat, ha reduït en general la generació de residus respecte a anys anteriors, situant-se per sota de la mitjana catalana. És la tercera comarca de la Regió Metropolitana que menys residus municipals genera, amb 1,23 km/hab./dia. 

Collbató ha aconseguit realitzar la recollida selectiva neta del 58,99% dels seus residus municipals l’any 2016. Amb aquest resultat, Collbató és la sisena població que més recicla de la Regió Metropolitana i se situa en el primer lloc a la comarca del Baix Llobregat. 

La recollida selectiva neta representa els residus municipals recollits selectivament sense considerar els impropis presents a cada fracció objecte de recollida; és a dir, restant els residus que no s’hagin dipositat a la fracció correcta. 

Així doncs, a Collbató recicla perfectament gairebé el 60% de tots els residus que genera. És un percentatge que representa el doble del percentatge de la recollida neta de residus municipals a les comarques de Barcelona, que s’ha situat en el 27,69%, i també gairebé el doble del percentatge a tota Catalunya, que se situa en el 30,41%.

Pel que fa al Baix Llobregat, és la tercera comarca de la Regió Metropolitana que menys residus municipals genera, amb 1,23 km/hab./dia. En relació a 2015, ha reduït una mica els residus generats i se situa per sota de la mitjana.

A tot Catalunya, l’any passat es van generar 3,7 milions de tones de residus municipals, que corresponen a 1,36 kg/hab./dia. Les xifres indiquen un lleuger repunt respecte l’any anterior (1,35 kg/hab./dia) en dades absolutes, tot i que, si es té en compte el creixement econòmic, existeix una certa dissociació i s’observa una tendència al canvi cap a un model de producció i consum més sostenible.

Canvis en la llei de residus

L’any 2018, el cànon per disposició en abocador passarà dels 30 als 35,60 euros per tona; i el gravamen per incineració, dels 14,50 als 17,80 euros per tona. A més d’aquests increments, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha explicat recentment que aquest darrer trimestre està previst iniciar un procés de consulta prèvia per elaborar una nova llei de residus per implantar un model individualitzat de gestió. 

La intenció és que el model penalitzi econòmicament, i de forma individualitzada, les llars que no separin la brossa, i afavoreixi aquelles que ho fan. Si generen més residus, haurem de pagar més. 

Font: Ajuntament de Collbató

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here