L’any 2019 el Baix Llobregat va veure augmentar el seu Valor Afegit Brut en un 2’2 en el sector primari, un 0’9 en la industria i un 2’3 en la construcció.

El valor absolut del VAB es va incrementar a la comarca en 3 punts, un creixement  igual al del Pla d’Urgell: aquestes dues comarques ocupen el segon lloc del ranking només per sota del Segrià que va experimentar un augment de 3’4. Comparant les dades amb les de 2007 el Baix Llobregat ha pujat 10’1 punts només per darrera del Barcelonès (15’1); són les dues úniques comarques per damunt de la mitjana del país que ha estat de 7’9. Cal tenir present que aquest període inclou la crisi econòmica iniciada el 2009 raó per la que l’any 2019 vint-i-sis de les quaranta dues comarques de Catalunya presentaven un VAB inferior al de dotze anys enrere. Això vol dir que el seixanta dos per cent de les comarques han d’afrontar la nova crisi provocada per la pandèmia sense haver-se recuperat de l’anterior crisi econòmica.

El VAB s’obté a partir de la suma dels valors addicionals que adquireixen els bens i serveis en transformar-se durant el procés de producció. És un indicatiu similar al PIB. Les dades estan recollides en l’Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, dirigit per l’economista Josep Oliver, i que ha estat presentat aquesta setmana. Segons Oliver, d’acord amb les darreres dades, les pitjors expectatives de cara al futur, tenint present els efectes de la pandèmia, poden donar-se a les comarques de Girona i del Camp de Tarragona.

Font: BBVA

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here