Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei  i Cornellà, entre d’altres, van celebrar ahir al vespre els seus Plens Municials

L’IBI i l’Església

Arran que el Govern de l’Estat el darrer 31 de desembre publicà el Reial Decret Llei 20/2011 de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, i que una de les principals mesures en matèria tributària adoptades és l’augment de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) per a tota la població de l’Estat Espanyol, alguns partits d’esquerres han considera tque encara hi ha més motius per realitzar un abordatge integral i ampli de l’impost i les seves exempcions.

Així doncs, a diversos Plens de la comarca, s’han presentat mocions per instar al Congrés dels Diputats a que suprimeixi per a l’exercici de 2013 de la Llei d’Hisendes Locals i la Llei de Mecenatge i Fundacions l’exempció de l’IBI  a l’església catòlica i altres confessions religioses, així com a les seves organitzacions i centres d’ensenyament religiós. I reclamar al govern de l’Estat que derogui els Acords de l’Estat espanyol amb la Santa Seu, especialment i en aquest cas el d’Assumptes Econòmics.

Malgrat la proposta no compta amb el suport del Govern de la Generalitat, ni dels alcaldes de les capitals de província catalanes; al Baix Llobregat s’ha aprovat a diferents localitats, com ahir va ser el cas de Cornellà i Sant Feliu de Llobregat. Evidentment, sempre amb el vot en contra del PP i de CiU, els líders dels quals s’han pronunciat obertament en contra de que l’Església pagui l’IBI. Segons el President Mariano Rajoy “es tracta d’institucions que compleixen una funció social molt important”.

Mobilitat al Baix Llobregat

Ahir es va aprovar per unanimitat una moció al Ple de l’Ajuntament de Cornellà que reclamava que un major nombre dels trens que avui acaben a L’Hospitalet arribin al Baix Llobregat.

Però un pas a nivell situat a Sant Feliu de Llobregat, fa impossible la continuïtat de molts trens més enllà de l’Hospitalet, i l’increment consegüent de combois fins a les altres estacions amb parcs de vies (Molins de Rei, Martorell o Vilafranca).

Lamentablement als Pressupostos Generals de l’Estat d’aquest any 2012 no es contempla cap partida pressupostària com a inversió per al soterrament del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat. Per això, el Ple de l’Ajuntament de Cornella de Llobregat ha adoptat per unanimitat els següents acords:

1. Demanar al Ministeri de Foment i al Departament de Territori i Sostenibilitat que realitzin les gestions, actuacions i inversions necessàries per a l’increment de freqüències dels trens de la línia R4.

2. Donar suport a totes les mesures que s’hagin de realitzar per tal d’incrementar la freqüència dels trens de la línia R4, entre elles l’actuació del soterrament del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat.

També pel que fa a la mobilitat, Molins de Rei comptarà amb un nou Pla Local de Seguretat Viària gràcies a un conveni amb el Servei Català de Trànsit, que l’elaborarà per conèixer les necessitats actuals i els punts que cal millorar. Les conclusions d’aquest pla s’incorporaran al Pla de Mobilitat que l’Ajuntament de la ciutat està enllestint.

Escoles Bressol

El malestar que les retallades en escoles bressol municipals ha provocat als ajuntaments, no ha distingit entre governs dirigits per un o altre partit polític. De manera unànime, tots els ajuntaments catalans s’han mostrat contraris a aquesta reducció del pressupost, que dificulta la continuitat d’aquest servei.

A tall d’exemple, el cost bàsic mitjà (sense menjador, servei d’acollida, etc) d’una plaça de 0-3 anys a una escola bressol de Sant Feliu de Llobregat, és d’uns 4.900 euros per curs de 10 mesos (de setembre a juny) aproximadament. En el curs 2011-12 en què ens trobem, el finançament de cada plaça és el següent: 1.400 euros els paga la família (10 quotes de 140 euros), 1.600 euros els paga la Generalitat i 1.900 euros els paga l’Ajuntament

Amb la rebaixa de la Generalitat a 1.000 euros/curs, tots els ajuntaments han hagut de decidir qui es fa càrrec dels 600 euros que queden per cobrir. A Sant Feliu, el Ple va ratificar ahir que 1/3 es repercutirà a les famílies i 2/3 els assumirà l’Ajuntament.

A Sant Just Desvern el Ple municipal va aprovar l’augment del 2% + IPC del preu de l’escola bressol, amb l’únic vot en contra de Via Democràtica

Eurovegas

El Grup Municipal d’ICV-EUiA de Cornellà, va registrar una sèrie de preguntes al Govern de Cornellà sobre quina opinió li mereix que la Generalitat planifiqui el desenvolupament econòmic i territorial sense tenir en compte les competències i criteris municipals; i si s’han posat en contacte amb l’Alcalde o algún altre membre del govern, representants de la Generalitat per explicar en què consisteix l’oferta feta a “Las Vegas Sand Corporation”.

Les preguntes també feien referència a quina és l’opinió del Govern de l’Ajuntament de Cornellà envers el projecte i si  l’Ajuntament acceptaria que la implantació d’Eurovegas comportés l’exempció de l’IBI, IAE, i de la resta d’impostos i taxes locals a “Las Vegas Sand Corporation” així com la modificació de legislacions laborals i de consum.

La resposta del Govern del PSC, ha estat: “és impossible expressar una opinió sobre aquest tema desconegut”.

En la resposta el Govern de la ciutat explica que des del departament de Política Territorial de la Generalitat es van posar en contacte amb l’alcalde, el Sr. Balmón. En aquesta reunió es va acordar que quan hi hagués una proposta concreta sobre el projecte, es realitzaria una reunió informativa amb tots els municipis afectats.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here