Per al Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP), les dades de l’enquesta indiquen un elevat grau de desconfiança vers l’impacte de la possible instal·lació del macrocomplex a Catalunya

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]L[/dropcap]’empresa especialitzada en l’àmbit de la investigació social,  va preguntar a una mostra de tot el país quina era la seva opinió sobre la possible ubicació d’Eurovegas a Catalunya. En termes generals, les dades indiquen un elevat grau de desconfiança davant d’aquest projecte.

Malgrat algunes persones hi veuen un possible impacte econòmic positiu, la majoria dubta de que pugui contribuir a la revitalització econòmica del país. Per contra, la majoria creu que no donaria millor imatge al país i que s’atemptaria contra el territori i el medi ambient. A més, una àmplia majoria pensa que respon a un model d’economia especulativa i sobretot, que no representa el model productiu i econòmic del nostre país (66,9%).

Entrant en les diferents qüestions que plantejava l’enquesta, el 75% de persones entrevistades considera que Eurovegas representa un model d’economia especulativa, el 62% considera que Eurovegas no contribuiria a que Catalunya sortís de la crisi, el 54, 3% opina que el macrocomplex no donaria una bona imatge de Catalunya, i el 61, 8% creu que la construcció d’aquest projecte no seria respectuosa amb el territori i el medi ambient.

El 47,4% de les persones enquestades consideren que Eurovegas No és una bona aposta de futur, davant d’un 43,7% que opina que Si.

No obstant, el 48,3% considera que Eurovegas podria revitalitzar l’economia catalana, i el 46,5% opina que podria crear llocs de treball estables i de qualitat. Gairebé empatada ha quedat la resposta a la pregunta sobre si Eurovegas atrauria a turisme de qualitat (un 45,3% creu que Si en front un un 44,7% que opina que No).

La distribució té les seves principals variacions segons la ideologia de les persones entrevistades i també segons territori. Per una banda, les persones votants o simpatitzants de PP i CiU,  són les més partidàries (o les que mostren menys refús) mentre que les persones de l’entorn d’ERC i ICV són les més crítiques. Per territori, com més a prop més refús. És a dir, el Baix Llobregat, la ciutat de Barcelona i el seu entorn metropolità, s’hi mostren més en contra que a la resta del país.

 

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here